Home » Archief » Huilen voor de arme onderdrukte witte man


[23.06.2017]

Huilen voor de arme onderdrukte witte man

Peter Breedveld


Scène uit: ‘Vivre Nu, à la recherche du paradis perdu’.

De witte werkende klasse, dat zijn die mensen die niet langer dan acht uur hoeven te werken, doorbetaald krijgen als ze ziek zijn, doorbetaald krijgen als ze drie weken op vakantie zijn en doorbetaald krijgen als er geen werk meer voor ze is, wier kinderen naar school gaan in plaats van dat ze zestien uur in de fabriek werken en die dure levensreddende medicijnen en operaties krijgen als hun organen na een leven lang van bier en frikandellen één voor één beginnen uit te vallen, dankzij de progressieve elite die zij zo verafschuwen.

Toch is die progressieve elite volgens Ewald Engelen vooral bezig met ‘politieke correctheid’ en dédain jegens de witte werkende klasse. Boehoehoe! Je mag geeneens meer zwarten en vrouwen discrimineren maar de witte arbeiders mag je uitschelden voor ‘Joe Sixpack‘!

Al maanden klaagt de hoogleraar Financiële Geografie over de ‘toondove elite’ die vanaf haar ‘hoogculturele Olympus blijft volharden in het hardvochtig paternalisme’ en die steeds maar wil uitleggen en communiceren in plaats van gewoon te doen wat de boze burger wil, namelijk moslims vergassen en vluchtelingen in tienen hakken. In De Groene Amsterdammer interviewt hij nu de Amerikaanse jurist Joan Williams, die een essay schreef over het dédain van de elite voor de witte werkende klasse.

Vrouw achter het aanrecht

Het is de methode Wierd Duk: in plaats van zelf voortdurend dezelfde riedel af te draaien over de arme boze burger die maar niet wordt gehoord, voert Van Engelen iemand anders op die er precies zo over denkt als hij. Althans, zo laat hij het lijken. Want hoewel het artikel wordt gepresenteerd als een interview, gebruikt Engelen in werkelijkheid de citaten van Williams als springplank voor zijn eigen gepatenteerde rants.

Zo betoogt Williams dat we neerkijken op de aspiraties van die witte werkende klasse, die de man als kostwinner ziet en vindt dat de vrouw achter het aanrecht hoort. Wij vinden daarentegen onze feministische idealen maatgevend en dat maakt ons volgens Williams ’onuitstaanbaar in de ogen van de witte werkende klasse.’

Waarna we die jammerklacht weer lezen over de ‘toondove elite’ die steeds maar wil uitleggen en die we uit Engelens eerdere werken kennen. Zo laat hij Williams’ standpunten, hoewel die gaan over de Amerikaanse witte werkende klasse, die nogal verschilt van de Nederlandse witte werkende klasse (twee keer per jaar op betaalde vakantie en een gratis scootmobiel als-ie te obees is geworden om op eigen kracht te lopen, for starters) naadloos overvloeien in die van hemzelf en als je niet heel goed oplet, is het niet duidelijk wie nou precies wat zegt en vindt.

Homo’s en zwarten

Soms lijkt Engelen expres in het midden te laten wie er in het artikel aan het woord is, hij of Williams. Bijvoorbeeld als er wordt beweerd dat ‘vanaf dat moment was de bestaansreden van de Democratische Partij niet langer het strijden voor goede banen en zekere inkomens voor haar traditionele achterban, maar omarmde ze met steeds meer fanatisme de zaak van homo’s, vrouwen, transgenders, zwarten en andere achtergestelden.’

Zegt Williams dat of Engelen? De strijd voor de rechten van minderheden zit hem blijkbaar vreselijk dwars, want hij komt er steeds op terug: ‘de eis van politieke correctheid waar de elite zo aan hecht betreft zwarten, homo’s, vrouwen, lesbiennes, transgenders en biseksuelen. De witte werkende klasse kun je naar hartenlust beledigen.’

Hoe dan ook is het een gotspe te beweren dat de Democraten niet zouden strijden voor banen en zekere inkomens. Barack Obama heeft met een uitgebreid pakket aan maatregelen (onder andere verbetering van de infrastructuur en belastingprikkels) gezorgd voor 11,3 miljoen nieuwe banen, terwijl één van de ergste economische crises in de moderne geschiedenis woedde. Ook heeft hij, tegen de klippen op, Obamacare geïntroduceerd om gezondheidszorg voor iedereen bereikbaar te maken, dus ook de werkende witte klasse.

Oranje aap

Wat deed die witte werkende klasse als dank? Stemmen op een oranje aap, Donald Trump, die meteen Obamacare afschafte waardoor de zorgkosten van minstens twintig miljoen arme Amerikanen niet meer zullen zijn gedekt en er jaarlijks rond de 45000 van hen door gebrek aan adequate zorg zullen sterven. Hij stelde een kabinet samen van oligarchen die nog nooit in hun leven een arbeider van dichtbij hebben gezien, wit of zwart, behalve hun eigen huishoudelijke personeel, en die er ook geen enkele blijk van geven zelfs maar zijdelings geïnteresseerd te zijn in het lot van de werkende klasse, wit of zwart.

Maar hé, Trump strijdt tenminste niet voor gelijke rechten voor transgenders, wat een grove misstand is omdat de witte werkende klasse er volgens Williams en Engelen door ‘in een open zenuw werd geraakt.’

Holy cisgender, Batman! We worden door de progressieve elite gekleineerd omdat die dezelfde rechten, die wij hebben, ook aan wijven, zwartjoekels, zandnegers, flikkers, potten en omgebouwde kerels wil geven! Dan liever stemmen op een multimiljardair die ons allemaal onze rechten afpakt, maar die net als wij seksistisch, racistisch en homo- en transfoob is en zijn eigen dochter wil neuken want dat is onze ‘opgestoken middelvinger naar de professionals en bureaucraten die onze eer hebben vertrapt’!

Zelfdestructief gedrag

En dat moeten wij van de progressieve elite dan respecteren. We moeten niet denken dat wij beter zijn omdat we een zwarte als gelijkwaardig beschouwen en een vrouw niet als huisslaaf zien. God verhoede dat we een wenkbrauw optrekken omdat Joe Sixpack joelend instemt met de afschaffing van de Affordable Care Act, om er pas daarna achter te komen dat dit de officiële benaming was van Obamacare, waardoor hij de kosten voor de kankermedicijnen van zijn kind niet meer vergoed krijgt. IRRATIONEEL ZELFDESTRUCTIEF GEDRAG IS NET ZO LEGITIEM ALS STEEDS MAAR VERSTANDIGE BESLISSINGEN NEMEN WAAR DE HELE GEMEENSCHAP VAN PROFITEERT, HOOR! Toevallig!

Hoe krijg je zoiets godverdomme uit je pen. Mijn geduld is onderhand wel op met het geromantiseer, door hoogopgeleide volksverheffers als Engelen, van Trump-stemmers en PVV’ers. Er is geen klassestrijd gaande, het gaat om ideeën. Ideeën van een grote groep witte verongelijkte burgers, die denken dat hun problemen worden opgelost door vluchtelingen te laten verzuipen en moslims te deporteren en daarom stemmen op louche types die hun huren verhogen, hun sociale verzekeringen afschaffen, hun zorgkosten de pan uit laten rijzen en hun koopkracht doen verschrompelen, en ideeën van een progressieve elite die gelooft in meer rechtvaardigheid voor iedereen door je middelen slimmer en efficiënter in te zetten.

Het gaat, kortom, om SLIM versus DOM. En slim is, sorry dat ik zo’n elitaire hufter ben, beter dan dom. Als ik moet kiezen tussen slim en dom, kies ik slim. Every damn time. En ik POEP op een ieder die kiest voor dom. Fuck yeah, daar kijk ik op neer met een smalende blik. Die sneer ik helemaal de moeder. Want die domoren maken alles kapot wat de wereld leefbaar maakt. Domheid moet bij de wortel worden uitgeroeid. Domheid = EVIL. Het ultieme Kwaad.

Primitieve troglodietenmuziek

En dan nog iets: Engelen jammert dat je ‘de witte werkende klasse naar hartenlust kunt beledigen. Van ‘Joe Sixpack’ tot ‘redneck’, van Archie Bunker tot Homer Simpson, van ‘rustbelt’ tot ‘flyover country’ en op zijn Nederlands: van ‘tokkie’ naar ‘kalekoppenbrigade’ – het zijn mensen, locaties en groepen waar de progressieve elite zowel hier als daar diep op neerkijkt.’

Waarom zou je niet neerkijken op de kalekoppenbrigade, die hakenkruizen op joodse grafstenen schildert en bommen naar asielzoekerscentra gooit? Waarom moet je de tokkie vereren die elke zwoele zomeravond verpest door zijn ramen wijd open te gooien en zijn primitieve troglodietenmuziek door de hele buurt te laten schallen, dreigend jou je kop van je romp te trekken als je vraagt of het misschien iets zachter mag, omdat je kinderen door de hitte toch al niet willen slapen? Waarom zou je vrienden willen worden met de redneck die trots zijn Confederate Flag aan je opdringt, omdat wat hem betreft de slavernij ten onrechte is afgeschaft?

En heeft Engelen eigenlijk ooit een aflevering van All in the Family gezien, of van The Simpsons? Archie Bunker is geen belediging van de witte werkende man, hij symboliseert de Amerikaan die moet wennen aan de veranderende waarden in zijn omgeving. Maar hij respecteert zijn zwarte buurman en hij houdt van zijn linkse schoonzoon. Bunker is een antiheld.

Traditie en moderniteit

Net als Homer Simpson, een schlemiel die vecht voor zijn zelfrespect op zijn werk, waar hij wordt uitgebuit door een Trumpachtige kapitalist en thuis, waar zijn status als heer des huizes constant onder druk staat door zijn opgroeiende zoon, zijn hoogbegaafde dochter en zijn aarzelend feministische vrouw, die allemaal toch van hem houden.

Niet vaak wordt de witte werkende klasse, gevangen tussen traditie en moderniteit, er in comedyseries met zoveel warme empathie neergezet als juist in All in the Family en The Simpsons. Matt Groening, de geestelijke vader van Homer Simpson, is in feite een Amerikaanse Yasujiro Ozu, maar nu kom ik vast heel erg elitair over.

Fuck that, ik heb hard gewerkt voor mijn inzichten, eloquentie en belezenheid. Ik ga dat niet verbergen omdat een tokkie of kaalkop er anders misschien aanstoot aan neemt.

Is het Vrije Woord u écht lief? Help me dan met een financiële bijdrage. Deze website wordt elke dag bedreigd door de virtuele knokploegen van Domrechts, malafide Nederlandse journalisten en zelfs door de vicepremier. Steun Frontaal Naakt. Doneer aan de enige dwarsdenkende, onafhankelijke site van Nederland. Stort wat u missen kunt op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom dat niet met PayPal kan. Nog liever heb ik dat u op Frontaal Naakt adverteert of mij inhuurt. Mail mij. Mij financieel steunen kan nu ook op Patreon.

Peter Breedveld, 23.06.2017 @ 06:19

[Home]
 

31 Reacties

op 23 06 2017 at 06:41 schreef Murat:

Niets aan toe te voegen.

op 23 06 2017 at 07:16 schreef Trawant 79:

Holy crap!

op 23 06 2017 at 07:44 schreef Joerie:

Heel vaak eens, maar hier wordt toch ook wel selectief gelezen voor mijn gevoel. Volgens mij zei Engelen nergens dat verheven doelen als emancipatie van allerhande minderheden slecht zijn, slechts dat als je tegelijk beeld oproept de witte arbeider politiek te verwaarlozen dat je die groep verliest. En volgens mij is dan de vraag terecht hoe slim het is om de dommen te vergeten in je verhaal en daardoor aan de zijlijn te belanden. De fundamentalistische domheid die agressief intolerant is daargelaten. Die moet je inderdaad niet willen bedienen. Ik ben optimistisch genoeg om te denken dat dat nog steeds een kleine luidruchtige minderheid is.

En dat archie bunker geen belediging is, maakt niet dat het niet las belediging gebruikt of ervaren kan worden. De gelijkenis met zwarte piet is treffend. Ik ben niet van de school die het heel relevant vind of zwarte piet ooit als racistische karikatuur in het leven is geroepen, maar als het vandaag racistisch misbruik uitlokt moeten we ons daar tegen verzetten.

op 23 06 2017 at 07:58 schreef Peter:

Ook een ziekte van deze tijd, witte mensen die overal Zwarte Piet bijhalen om aan te tonen dat de witte man óók wordt gediscrimineerd.

Nee, Joeri, ZP is racistisch en Archie Bunker niet. Hoe iets door oelewappers wordt ervaren en gevoeld, moesten we maar niet maatgevend laten zijn, want dan staan we binnen de kortste keren weer heksen te verbranden en ader te laten.

En Engelen zegt wel degelijk dat de emancipatiestrijd van minderheden slecht is, zelfs dat het een ‘open zenuw’ raakt en ‘het eergevoel van de witte werkende klasse vertrapt’.

op 23 06 2017 at 09:12 schreef Kees Romijn:

Leuke term: witte werkende klasse. Dat is ongeveer hetzelfde als het Amerikaanse woord Black Marxism. Niemand heeft iets aan dit soort taalkundige vondsten. Blijkbaar kunnen mensen er slecht tegen als de arbeidersklasse als eenheid naar buiten treedt.

op 23 06 2017 at 09:28 schreef Murat:

Wat Kees zegt inderdaad.

Wanneer gaan we het gewoon eens hebben over ‘de werkende klasse’?
Die obsessie met onderscheid naar huidskleur begint me anno 2017 echt volledig de keel uit te hangen.

op 23 06 2017 at 10:24 schreef ikzelf:

Nou Murat, mij hangt die obsessie ook allang de keel uit, wat zeg ik: heeft nooit ergens anders gehangen dan buiten de keel, maar eigenlijk vind ik het gebruik van zulke termen juist wel illustratief, zo niet alleszeggend.
Immers, alleen diegene die onderscheid wil maken op basis van huidkleur, zal zulke termen gebruiken; voor ieder ander zijn termen als ‘witte werkende klasse’ inhoudsloze segregatie. En ik vind het wel zo prettig om meteen te weten welke vis ik in de kuip heb.
Lulletje Onbeduidend heeft nu eenmaal een onbedwingbare zucht naar een piepklein stukje macht over de ander, juist omdat hijzelf zo machteloos staat tegenover de grote, boze wereld. Onderscheid maken op basis van huidkleur maakt dat hij zichzelf inherent superieur kan wanen (meent te kunnen wanen) op basis van huidkleur. Om diezelfde reden vernedert de ambtenaar sociale zaken graag de uitkeringstrekker en stuurt de financiële medewerker graag een aanmaning — niet omdat hij er zelf ook maar een haar wijzer van wordt, maar omdat hij voor eventjes de macht kan proeven jouw leven zuur te kunnen maken. Ook om diezelfde reden verlinkt hij zo graag zijn buur aan de bezetter/onderdrukker. Heel even potentaat zijn.

op 23 06 2017 at 10:29 schreef babs:

Het eergevoel van de witte werkende klasse wordt vooral vertrapt doordat ze niet meer naar beneden mag trappen naar de zwarte werkende klasse.

De droom van de witte werkende klasse is helemaal niet een betrouwbare werknemer te zijn of een lieve vader of zorgzame echtgenoot. Ze wil gewoon met zo min mogelijk inspanning zo veel mogelijk geld verdienen, voetbal op TV en een nog lagere klasse om op neer te kunnen kijken. Als de huishoudende klasse in Berlanga-films, om er ook maar wat elitairs in te gooien.

op 23 06 2017 at 11:30 schreef Peter K.:

Hear hear Kees en Murat

Het extreem-rechtse gelul dat onze samenleving verziekt is gewoon onvervalste ideologische mystificatie; het vertroebelen van de tegenstellingen tussen arbeid en kapitaal om zo de ongelijkheid nog wat verder door te kunnen drukken. Alsof het de schuld van immigranten zou zijn dat de (jeugd)zorg kapot wordt bezuinigd. Zowel de anti-immigratie- als bezuinigingsretoriek moet ontmaskerd worden, zoals Corbyn en Sanders met verve doen, ondanks alle tegenwerkingen vanuit hun eigen partijen. Dáár zou Engelen zich druk over moeten maken (doetie misschien ook wel), over die matennaaierij vanuit de gevestigde sociaal-democratische partijen in de VS en het VK, die ervoor gezorgd heeft dat Sanders Trump niet kon verslaan met een overweldigende meerderheid en dat Theresa May nog steeds in het zadel zit.

op 23 06 2017 at 14:26 schreef ex-cellentie:

ach ja – neoliberalen slopen alles en geven dan vervolgens ‘de buitenlanders’ de schuld opdat ze vrolijk door kunnen gaan alles naar de klote te helpen en de halve wereld trapt er nog in ook

op 23 06 2017 at 16:57 schreef Chakir:

Wat een heerlijk stuk weer. “Slim = beter dan Dom”. Ga ik op een poster afdrukken!

op 23 06 2017 at 23:35 schreef Joerie:

Peter, je leest het anders dan ik. Het een (opkomen voor de witte werkende man) hoeft het ander niet uitvreten sluiten (emancipatie van alle minderheden). Volgens mij pleit Engelen voor en en ipv of of. En ik voel wel mee, alle witte mensen die klagen over een racistische kam scheren is niet veel beter dan de valse suggestie dat iedere moslim extremistisch is. Wat iets anders is dan pleiten voor enig mededogen voor welke witte werkende man dan ook die zich verlaat op racisme, fascisme, varkenskoppen etc dan ook.

Ik geniet van je stukken, het houdt ons scherp. Hoogst noodzakelijk. Maar iedereen trappen overtuigt niemand. Hoewel ik de ergernis over wat je ziet meer dan begrijp en doorgaans deel, zeker nadat jij je licht erover schijnt.

op 24 06 2017 at 06:43 schreef Peter:

Joeri, Engelen en Williams beweren dat de Democraten (volgens Engelen hetzelfde als de Sociaal-Democraten in Nederland) de wittende werkende klasse veronachtzamen terwijl ze alleen maar bezig zijn met wc’s voor transgenders. Letterlijk: ‘Op de roep om vaste banen antwoordt de Democraat met wc’s voor transgenders.’

Een ontzettend vals frame, als je je bedenkt dat Obama 11,3 miljoen banen heeft gecreëerd terwijl het crisis was, en gezorgd heeft voor een betaalbare zorgverzekering voor iedereen, witte én zwarte arbeiders.

Engelen komt herhaaldelijk terug op wat hij noemt de ‘politieke correctheid’ van de progressieve elite, wat een verwijt is: niemand gebruikt het als compliment, iedereen om de betrokkenheid van ‘links’ bij sociale rechtvaardigheid te hekelen, en zet dat tegenover de ’traditionele waarden’ van de conservatieven. Ook zo’n romantisch beeld, trouwens, de hardwerrekende witte Amerikaan die een loyale echtgenoot en een harde werker wil zijn. Ga toch fietsen.

Je verwijt me dat ik ‘iedereen trap’. Dat is al net zo’n boosaardig frame. Mensen als jij vinden het altijd mooi als ik Wilders aanpak, maar o wee als ik iets over Asscher of een andere ‘linkse’ held durf te zeggen. Dan ben ik aan het ’trappen’. Of ‘wild om me heen aan het slaan’, ook zo’n standaardzinnetje.

Nee, Joeri, Engelen is aan het trappen, ik prik zijn onzin door. Ik heb al vaak aangetoond dat de bewering dat de boze witte man niet wordt gehoord, blakende nonsens is en ik spreek iedereen tegen die het blijft zeggen. Dat ik niemand zou overtuigen lijkt ook al niet waar te zijn, want mijn stuk wordt gretig gedeeld op sociale media.

Volgende keer graag echte argumenten, ik word een beetje moe van al die mensen die morele oordeeltjes over me komen vellen zonder dat ze iets weerleggen van wat ik schrijf. Je morele oordeel over mij interesseert me niet.

op 24 06 2017 at 07:36 schreef Mark:

Beste Peter,

Tja, enige retoriek is Ewald niet vreemd, een beetje zoals jij daar ook gebruik van maakt. Wat je echter wel in het achterhoofd dient te houden is de Amerikaanse context van Ewalds betoog. Ik kom jaarlijkse diverse malen in de zogenaamde “rust belt”, mijn schoonfamilie woont er namelijk. Hoe ziet dat er nu uit, om het maar een wat plastisch uit te drukken … a fucking nightmare. Ik begrijp die mensen wel die daar nu nog wonen, nee beter, gevangen zitten omdat ze niet het geld, de skills of de opleiding hebben om daar ooit nog weg te kunnen. Ze kunnen geen kant op en zien de Titanic al hun hele leven langzaam zinken. Zijn ze dan dom dat ze op Trump stemmen? Zeker! Maar ook gruwelijk in de steek gelaten. Iemand die vecht om een beetje een fatsoenlijk bestaan op te bouwen voor zichzelf en zijn kinderen … die heeft geen boodschap aan een discussie over transgender WC’s … die begrijpt daar niets van … die ziet dat als iets wat zich op een andere planeet afspeelt. Ik zou zeggen, kom een keer mee, kijk er een keer rond, praat met die mensen, het doet pijn dat kan ik je verzekeren.

op 24 06 2017 at 10:05 schreef Peter:

Iemand die vecht om een beetje een fatsoenlijk bestaan op te bouwen voor zichzelf en zijn kinderen … die heeft geen boodschap aan een discussie over transgender WC’s …

Kijk, en dit is nou zó typisch. In mijn stuk BEWIJS ik dat het een vals frame is om te beweren dat de Democraten zich niet bezighouden met het lot van de armen en in plaats daarvan strijden transgender-wc’s. Je kunt het gewoon controleren, hoor: Obama heeft maatregelen genomen en daarmee 11,3 miljoen banen gecreëerd, en hij heeft een wet ingediend, en erdoor gekregen, die voorziet in betaalbare zorg voor iedereen.

Wat is de reactie van Mark? “Democraten houden zich alleen bezig met transgender-wc’s”. Op Twitter precies hetzelfde gezeik van vooral witte SP-types. Ben je dan dom, kwaadaardig of allebei? Ben je echt totaal imuun voor argumenten? Interesseren feiten je gewoon geen ene ruk? Of moeten we ons maar helemaal niet meer bezig houden met gelijke rechten voor minderheden omdat Joe Sixpack dat niet begrijpt? Moeten we alleen nog maar doen wat de witte domme klootzak wil? Zeg het me!

op 24 06 2017 at 10:29 schreef Mark:

Beste Peter,

Wat de Democratische partij nalaat is de verbinding te zoeken tussen ALLEN die verliezen of dreigen te verliezen in de race naar de bodem die neo-liberalisme heet. Wat heb je aan een baan waar je niet eens een fatsoenlijk bestaan van op kan bouwen en waarvan je er op z’n minst 2 van moet hebben om uberhaupt rond te komen? De USA zijn in veel aspecten een derde wereldland geworden, zeker in de streken waar ik regelmatig kom. Het verlies van trots, waardigheid, zelf respect hoort daarbij en haalt inderdaad de slechtse sentimenten naar boven. Ik vergoeilijk dat niet. Ik zeg alleen dat willen de Democraten die oranje clown uit uit het witte huis willen schoppen, ze uit een ander vaatje moeten tappen. Kijk even naar George .. die zei het perfect … https://www.youtube.com/watch?v=AeRd0EJbkC0

op 24 06 2017 at 11:29 schreef Peter:

Mark, je manier van discussiëren deugt niet. Eerst herhaal je gewoon nog een keer de onzin over transgender-wc’s die ik mijn stuk al had weerlegd, en als ik daarop wijs, verzet je gewoon de doelpalen en begin je heel ergens anders over. Nu doet het creëren van banen er niet meer toe, nee, de Democraten doen er niks aan dat die banen niet genoeg opleveren.

Wéér onzin, want Obamacare was nu juist een maatregel die de levensstandaard van Joe Sixpack moest verbeteren. Maar Joe Sixpack was tegen, omdat-ie geen idee had wat Obamacare wás! Bovendien wordt hem door demagogen als jij steeds te verstaan gegeven dat de Democraten niks voor hem doen, omdat ze alleen maar bezighouden met transgender-wc’s.

En nee, ik ga geen filmpje bekijken. Kom maar gewoon met een deugdelijk argument. Ik krijg wat van dat gelink naar filmpjes altijd.

op 24 06 2017 at 12:25 schreef Mark:

Beste Peter,

Het zal dat mijn manier van discussiëren niet deugt, ik heb van discussiëren niet mijn beroep gemaakt, dus deal er maar mee. Dat filmpje, dat is gewoon George Carlin die z’n redelijk politiek agnostische kritiek op de Amerikaanse machtsverhoudingen ventileert .. Anyway, wat ontbreekt in de USA is een partij die de verschillen (die veel groter zijn dan hier trouwens) kan overbruggen. De Democaten doen dat niet, of in ieder geval onvoldoende, om de macht te krijgen en te behouden op alle bestuurslagen… Alleen het Witte Huis, zoals onder Obama, is onvoldoende om daadwerkelijk iets wezenlijks te veranderen. It’s the same song. Sanders kwam nog het dichtst bij een verhaal waarvan ik dacht dat het wel eens wat zou kunnen opleveren. Maar helaas, door partijpolitieke spelletjes de nek om gedraaid . Nu, ik wens je een fijn weekend.

op 24 06 2017 at 13:15 schreef Peter:

‘Partijpolitieke spelletjes’? Welke partijpolitieke spelletjes? Die van de Democraten? Volgens mij hebben er niet genoeg mensen op Sanders gestemd. Dat betekent dat Joe Sixpack helemaal niet zit te wachten op beleidsmakers die zijn leven aangenamer maken met betere minimumlonen en sociale verzekeringen en dergelijke. Dat vindt-ie communistisch.

Uiteindelijk geloven bijna alle Amerikanen dat het voor iedereen mogelijk is om zich rijk te werken, als je maar goed je best doet. Daarom stemmen ze op Republikeinen en Democraten. Democraten zijn iets meer van de overheidssteun, Republikeinen geloven meer in zelfredzaamheid en individualisme, maar in de grond verdedigen ze de Amerikaanse Droom van de selfmade man. Wie daar aan tornt, wint gewoon de verkiezingen niet.

Dat zijn geen partijpolitieke spelletjes, dat is een collectieve illusie.

Je mag dan van discussiëren je beroep niet hebben gemaakt, je wezelt je er als een ervaren politicus doorheen. Eerst probeer je het praatje te verkoipen dat Democraten niks voor Joe Sixpack doen omdat ze te druk zijn met transgender-wc’s, o nee, dat is onzin, nou, ze hebben helemaal niks aan meer baneb want ze hebben al teveel banen en dáár doen de Democraten niks tegen. O nee, ook niet waar, nou ja, dan gooi ik het maar op ‘partijpolitieke spelletjes’, daar trapt altijd iedereen in.

Maar dit is Frontaal Naakt, Mark. Ik prik altijd meteen door alle bullshit heen. Ik wil geen bezweringen, ik wil geen filmpjes en memes, ik wil echte argumenten, gebaseerd op feiten. Wat jij doet is vooroordelen op elkaar stapelen, zoals iedereen.

op 24 06 2017 at 13:22 schreef dewanand:

============== [wfor1346:26]

N1. Citaat mooiste zin tekst Peter Breedveld:

‘Oranje aap’

‘Wat deed die witte werkende klasse als dank? Stemmen op een oranje aap, Donald Trump, die meteen Obamacare afschafte waardoor de zorgkosten van minstens twintig miljoen arme Amerikanen niet meer zullen zijn gedekt en er jaarlijks rond de 45000 van hen door gebrek aan adequate zorg zullen sterven. Hij stelde een kabinet samen van oligarchen die nog nooit in hun leven een arbeider van dichtbij hebben gezien, wit of zwart,’

N2. Mooie zin he Peter, klopt 100 % hoor, nog steeds ontmoet ik blanke Hollanders die nog nooit een gesprek hebben gevoerd met een kleurling, viesbruine hindoe aap of allahtoon. Dit is het harde bewijs van apartheid in Nederland en het is toch ook iets dat onderdeel is van de blanke HOllandse cultuur, ref de zuilen van vroeger, lees: Hollandse kastenmaatschappij.

N3. Iedereen met een raar kleurtje in Nederland is levenslang vreemdeling, buitenlander, raar, eeuwig afwijkend, niet normaal, Auslander, alien, genetisch inferieur, enz vul maar aan peter…..

N4. Maar ook in Japan is dit zo. Maw wij zijn primaten en nog lang niet geevolueerd, kan nog 100.000 jaar duren.

op 24 06 2017 at 13:58 schreef Mark:

Beste Peter,

Ik vraag het net aan mijn vrouw: “geloof jij in the American Dream?” Ze antwoord ontkennend, ze zegt zelfs “total bullshit”. Niet dat dat representatief is, maar dat zijn jou opmerkingen over “bijna alle Amerikanen” ook niet. Ik weet wat ik zie en hoor als ik weer eens in Mahanoy City ben en weet ook dat de “cosmopolitische” (Democratische of Republikeinse) elite die de globalisering van harte steunde heel erg ver verwijderd is van de wereld van de inwoners van dit stadje tussen de kolenmijnen in Pennsylvania. Ik laat het daar maar bij. Het is je goed recht dit allemaal vooroordelen stapelen te noemen. Maar daarmee doe je precies wat je andere zo sterk verwijt. Zoals gezegd, fijn weekend. En oh ja, ik volg je nu ook op twitter. Toch een soort van vermaak dit, en dat is ook wat waard.

op 24 06 2017 at 13:59 schreef Murat:

Mark,

Hoe ellendig witte mensen het in de Rustbelt ook hebben. Het is geen reden om emancipatoir beleid voor minderheden te haten.

Dat hele idee dat je racist mag zijn omdat je het zo slecht hebt of ‘een vergeten groep’ bent en derhalve, omdat je tot een meerderheidsgroep behoort, ándere vergeten groepen mag haten. Minderheden (zoals Afro-Amerikanen) die het vaak nog een tikkeltje slechter hebben.

Ik vind dat hele begrip voor die extreemrechtsstemmers ontzettend immoreel.

op 24 06 2017 at 14:07 schreef Peter:

Serieus, Mark, je vrouw? Intussen blijft onbeantwoord over welke politieke spelletjes je het hebt. Te druk met hautain doen en sneren en trollen.

op 24 06 2017 at 15:17 schreef Mark:

Beste Murat,

Je legt me woorden in de mond die ik niet heb gebezigd. Persoonlijk haat ik helemaal niets of niemand. Zie ik mensen in de USA die een abjecte mening verkondigen, jazeker … van heel dichtbij zelfs. Maar hoe komen mensen daartoe? Wat drijft mensen die kant op? Kan daar dan niets aan gedaan worden? Ik verdom het om dat op te geven.

op 24 06 2017 at 15:55 schreef MNb:

Je hebt het al opgegeven met je gedraai en je geframe, Mark. Fraai staaltje zelfbedrog.

op 24 06 2017 at 17:03 schreef Jeroen S. van den Heuvel:

Ik geloof wel in The American Dream. Maar ik geloof ook in de Staatsloterij.

op 24 06 2017 at 20:04 schreef Chakir:

Joe Sixpack doet mij denken aan die verongelijkte schreeuwlelijken leefbaren en LPF-ers van 15 jaar geleden met gebruik van vrijwel dezelfde terminologie en een intense afkeer voor progressievelingen en de elite. PvdA werd tot op t bot gehaat. Als Amerika dezelfde ontwikkeling meemaakt als hier in NL, dan krijgen ze over een tijdje de-Balie-praktijken en zie je “respectabele” mensen op tv racistische voorstellen doen van vóór al dat “gedoe” van dr. King. Mark vindt het allemaal verschrikkelijk, maar snapt wel dat ze ergens wel een klein beetje ongeveer een punt hebben. Fuck-off!

op 24 06 2017 at 23:54 schreef Erik Aps:

Zijn eigen dochter wil neuken, en zich inbeeldt dat de hele wereld dat ook wil.

op 25 06 2017 at 23:43 schreef Jos Dekker:

Neem afstand van het hele spul, dat op de bank hangt en de hele wereld (excuses) verkankert, hun kids zo voorprogrammeert, en ik ga hierin mee.

op 27 06 2017 at 20:16 schreef dewanand:

============== [wfor1346:26:2]

N5. Ja he Peter, de hele wereld is nu van de superieure blanke man, dus wie kan hem nog iets doen op aarde? De blanke man staat zelfs boven god, hij vliegt in grote stalen vogels hoog boven de Untermenschen op mach 12 nu, met zijn superieure Scramjet technologie en blaast zo de grote zwarte lullen van ons ermee eraf.

N6. Is de arme, blanke man nou echt onderdrukt? Of liegt hij en is hij zelf de grootste demonische onderdrukker en satanist op aarde, dus huichelachtig en vals.

N7. Sommige zwarten geloven er heilig in dat de blanke man door de duivel gemaakt is en zij door de zwarte godheid. Geloof staat vaak boven ratio en rede, dus je kan dit aspect van iemand denkwereld heel snel ontdekken.

N8. zie dit Peter, hot zeg, maak verslag van aub, harde bewijs genetisch en seksueel zwaar recessieve blanke man bestaat slechts 8000 jaar en nu sterft hij dus razendsnel uit: link

Caucasian (White) Man have a only 8000 years in Human History

The Cosmos News
Gepubliceerd op 7 apr. 2015
White Skin Developed in Europe Only As Recently as 8,000 Years Ago Say Anthropologists
https://www.youtube.com/watch?v=1nm3Q0hQURM

op 04 07 2017 at 18:34 schreef Gilles Havik:

Yo, gast.

Neem eens een Triodosrekening.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS