Home » Archief » Antisemitisme en islamofobie gaan hand in hand


[07.09.2014]

Antisemitisme en islamofobie gaan hand in hand

Peter Breedveld

bal13
Illustratie: Ida Bagus Made

Nu racisme en islamofobie in Nederland officieel regeringsbeleid zijn geworden, slaat de koorts van de moslimhaat overal in volle hevigheid toe. Alleen al de oogst van de afgelopen dagen doet een verstandig mens de haren te berge rijzen.

De Dagelijkse Farizeeër, de krant die u eerder de Shariadriehoek bracht, een hysterisch apekoolverhaal over het Kalifaat, dat in de Haagse Schilderswijk zou heersen (maar waar desalniettemin gewoon speklapjes worden verkocht) probeert zijn lezers nu angst aan te jagen met de Jihad-belt, een verhaal dat natuurlijk gretig wordt overgenomen door de andere media.

De christelijke medemens houdt het sowieso niet droog, dezer dagen. Zo maakte iemand van de ChristenUnie stemming over de Jihad-vlag, die zomaar te koop zou zijn op de Zwarte Markt in Beverwijk. Bleek ook weer lariekoek te zijn, maar op het moment dat zoiets wordt ontkracht, is de schade alweer onherstelbaar. Nooit een goed verhaal kapotchecken, is het adagium van de Nederlandse journalist.

Hysterische angst voor moslims

Over de Stasi-achtige gedachtenpolitie die CDA-leider Van Haersma Buma wil instellen, is meer dan voldoende gezegd. Zihni Özdil heeft er een goed stuk over geschreven, waar ik weinig aan toe te voegen heb.

Maar niet alleen in christelijke kringen maakt het virus van de islamofobie slachtoffers, ook progressief Nederland laat zich tegenwoordig meeslepen door de hysterische angst voor moslims. Volkskrant-columnist Sylvia Witteman, bijvoorbeeld, maakte op Twitter een grap over het fotograferen van haar blote kont, waarop een humorloze moslim iets sneerde over ‘ongelovigen’, waarna Witteman alle controle over haar sluitspieren verloor. Witteman had zich laten opjuinen door de Hauptmann van GeenStijl, Marck Burema, die onlangs antropoloog Martijn de Koning beschuldigde van het aanzetten tot geweld (waarbij, uiteraard, De Konings werkgever werd betrokken) omdat De Koning had voorspeld dat er een keer een moment komt dat mensen, ik citeer letterlijk, ‘vanachter hun toetsenbord vandaan komen’.

Lui en crimineel

In de Volkskrant van gisteren betoogde columnist Martin Sommer verder dat moslims het aan zichzelf te danken hebben dat ze worden behandeld als tweederangsburgers omdat ze nou eenmaal lui en crimineel zijn. Dat is een gangbare opvatting onder vooraanstaande Nederlandse journalisten, vandaag de dag. Eerder al zei Andries Knevel hetzelfde.

Gelukkig hebben we het liberale, altijd verstandige NRC Handelsblad nog, denkt u misschien. Dan moet u even naar deze tekening van Der Ewige Muslim kijken. Nou ja, zou ook niet moeten verbazen in een krant die is verworden tot de afwerkplek voor types als Jan ‘Naziteef‘ Bennink.

Wellicht hebt u ook gelezen over de VVD-politici die openlijk begrip tonen voor massamoordenaar Anders Breivik (valt vast niet onder de ‘geweldsverheerlijking’ die Buma wil verbieden) of die ervoor pleiten moslims op te sluiten in concentratiekampen.

Antisemitische oprispingen

En dat is even snel uit mijn hoofd. Er zijn talloze andere bewijzen dat islamofobie in Nederland niet alleen salonfähig is geworden, maar ook zeer grimmige trekken heeft gekregen, waarbij het niet eens meer nodig is Godwins in te brengen, omdat de uitspraken van onze intelligentsia hun eigen Nazivergelijkingen zijn. Als gevolg van dergelijke haatzaaierij neemt ook het geweld tegen moslims hand over hand toe, maar daar lees je in de reguliere media erg weinig over. Voor informatie daarover bent u aangewezen op margeblogjes als Frontaal Naakt en Republiek Allochtonië.

De reguliere media zijn alleen maar geïnteresseerd in antisemitisme. Daarbij geldt de stelregel, ik heb er al vaak op gewezen, dat het ene antisemitisme het andere niet is. Autochtonen mogen tegen Joden tekeer gaan zoveel ze willen, alleen de antisemitische oprispingen van moslims zijn interessant voor het vaderlandse journaille. Zelfs als moslims dingen zeggen die helemaal niet antisemitisch zijn, maakt het er tóch gewoon antisemitisme van. Ook minister Lodewijk Asscher is daar vrij fanatiek in.

Zionistisch complot

Dat antisemitisme onder Nederlandse moslims een probleem is, betoogde ik al toen dat nog extreemrechts werd gevonden door dezelfde media die nu Stürmerachtige tekeningen van moslims publiceren. Die media doen nu net alsof antisemitisme een exclusief islamitische aangelegenheid is en daarbij wordt nog op een misselijkmakende manier met twee maten gemeten ook.

Neem de zaak Yasmina Haifi, de hoge ambtenaar die tweette dat volgens haar de terreurgroep ISIS een zionistisch complot is. Past naadloos in de antisemitische complottheorieën die al eeuwen rondgaan in de christelijke én islamitische wereld, is heel erg dom en wekt terecht brede verontwaardiging, maar die verontwaardiging is wel erg selectief in het licht van de islamofobe complottheorieën die tegenwoordig in Nederland populair zijn en die worden uitgedragen door Geert Wilders en zijn PVV, een volstrekt geaccepteerde politieke partij en voormalig coalitiepartner van het CDA en de VVD.

Islamisering van Europa

Populair in islamofobe kringen is de complottheorie van een mevrouw die onder het pseudoniem Bat Ye’or betoogt dat de Arabische oliestaten het tijdens de oliecrisis in de jaren zeventig op een akkoordje hebben gegooid met Westerse regeringsleiders: zij leveren olie in ruil voor de islamisering van Europa. ‘Eurabië‘ is de codenaam van deze complottheorie, die niks anders is dan een islamofobe versie van de Protocollen van Zion. Toch hoef je echt niet voor je baan te vrezen als je deze hatelijke, racistische bagger verspreidt, want het valt onder de noemer ‘islamkritiek’. Islamcriticus Anders Breivik, met wie de alom bewonderde schrijver Theodor Holman zich verwant zegt te voelen, liet zich inspireren door ‘Eurabië‘.

Voor journalist Margalith Kleijwegt, die het zogenaamde ‘islamdebat’ de afgelopen tien jaar nauwgezet heeft gevolgd en er ook aan heeft deelgenomen, die dus heeft meegekregen dat er een racistisch ‘Marokkanendebat’ werd gehouden in de Tweede Kamer, aan wie de opkomst van de PVV niet is voorbijgegaan, die ook wel zal weten wie Anders Breivik is en die op Twitter racisten en islamofoben retweet die openlijk pleiten voor geweld tegen politici, of de islam typeren als een gif dat de samenleving bedreigt, was de tweet van Yasmina Haifi ‘de druppel‘. In een artikel in De Groene Amsterdammer schrijft ze alle hoop in de toekomst te hebben verloren omdat zo weinig Nederlandse moslims afstand hebben genomen van Haifi’s oprisping.

Nogal eenzijdig

In haar stuk somt Kleijwegt een groot aantal voorbeelden op van het steeds explicieter wordende antisemitisme in Nederland en Europa, maar ook zij is uitsluitend geïnteresseerd in islamitisch antisemitisme. Daarbij generaliseert ze zelf nogal als ze schrijft dat ‘de moslims’ ‘als één man achter Haifi stonden’, een conclusie die ze baseert op het feit dat een Facebook-pagina om Haifi te steunen, 6500 ‘likes‘ kreeg. Even voor het juiste perspectief: in Nederland woont ongeveer een miljoen moslims.

En bovendien is Kleijwegt nogal eenzijdig. Het is verontrustend dat er op demonstraties tegen het Israëlische offensief tegen Gaza expliciet antisemitische leuzen worden geroepen en wie ‘dood aan de Joden’ roept, mag ook van mij tot aan de poorten van de hel worden vervolgd door het Openbaar Ministerie, maar waarom laat Kleijwegt de oproepen om Palestijnen uit te roeien, onbenoemd? Waarom neemt ze geen afstand van de ‘dood aan de Arabieren‘ roepende ‘Vrienden van Israël’? Als Fatima Elatik afstand moet nemen van een domme tweet van iemand met wie ze niks te schaften heeft, puur en alleen omdat ze moslim is, waarom hoeven VVD’ers en zelfbenoemde ‘islamcritici’ dan geen afstand te nemen van Breivikverheerlijkende en moslimconcentratiekamp bepleitende partijgenoten?

Domrechtse brallers

Stukken als die van Kleijwegt en vele andere uitingen van columnisten, journalisten en politici wekken bij mij sterk de indruk dat het in Nederland in brede kring oké wordt gevonden om publiekelijk te fantaseren over genocide op moslims, op te roepen tot geweld tegen ‘linkschmensen’, Breivik te verheerlijken, ideetjes voor concentratiekampen te lanceren en ga zo maar door. Naar “minder, minder, minder” blèrende fascisten moet worden geluisterd, zo houden verstandige mensen ons voor, en met islamofobe complottheorieën kun je het ver schoppen in Nederland.

Alleen de antisemitische oprispingen van moslims wekken nog verontwaardiging. En daarbij lijkt het er sterk op dat het meer om die moslims gaat dan om dat antisemitisme, want nogmaals, domrechtse brallers mogen er over Joden werkelijk alles uitbraken wat in hen opkomt, zonder enig nadelig gevolg.

Moslimhaat is net zo verwerpelijk als Jodenhaat

Omdat je tegenwoordig geen probleem meer mag signaleren zonder ook meteen een oplossing aan te dragen, stel ik het volgende voor: antisemitismebestrijders, you rock! Maar laten we vaststellen dat antisemitisme en islamofobie hand-in-hand gaan. Moslimhaat is net zo verwerpelijk als Jodenhaat en dient met net zoveel verve bestreden te worden.

Daarbij lijkt het me dat je het huidige islamitische antisemitisme, waarbij alle Joden de schuld krijgen van de daden van Israël, niet effectief bestrijdt door alle moslims verantwoordelijk te houden voor de tweet van één ambtenaar, die toevallig ook moslim is.

Als alle lezers van Frontaal Naakt, het enige echte dissidente geluid in Nederland, de enige site die antisemitismebestrijding serieus neemt, nou maandelijks twee euro zouden storten, zouden de makers van deze website volkomen autonoom zijn! Stort op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom ik om donaties bedel.

PrittGaza1

PrittGaza2

PrittGaza3

PrittGaza5

PrittGaza6

PrittGaza7

PrittGaza8

PrittGaza9

PrittGaza10

PrittGaza11

Peter Breedveld, 07.09.2014 @ 08:55

[Home]
 

64 Reacties

op 07 09 2014 at 09:11 schreef Mohammed:

Sterk stuk, het doet recht aan de lelijke realiteit.

op 07 09 2014 at 09:40 schreef teigertje:

Zag gisteren de tweets van Sylvia Witteman voorbijkomen, jij kreeg een block van haar toen je een terechte opmerking maakte.
Dit is wat ik denk:
Angst is een slechte raadgever, we vergeten ook te snel wat de geschiedenis ons al ontelbare malen liet en laat zien.

Wat mij verontrust is de luiheid van mensen om eens goed na te denken hoe het één en ander tot stand komt. Het is een pot stroop met als basis ingrediënten angst en onwetendheid.
Toen in de schilderswijk de IS demo voorbijkwam waren er vele kinderen/jongeren die meeliepen en aandacht kregen van de radicale volwassenenen, het zijn dezelfde kinderen/jongeren die likes geven aan een stompzinnige facebookpagina ter meerdere eer en glorie van Yasmina Haifi.
Hoe komt het dat de kinderen en jongeren willen provoceren en negatieve aandacht willen? Dit is een belangrijke vraag voor een Buma om zich mee bezig te houden in de tweede kamer i.p.v. het electorale kortzichtige gezwam dat ons ten deel viel de afgelopen week.
Ik maak hier dit punt omdat de jeugd onze toekomst is en te weinig aandacht krijgt in de berichtgeving. Reken maar dat de radicale moslims dit wel zien en hier wel aandacht aan besteden in het kader van rekrutering.

op 07 09 2014 at 09:57 schreef Jan:

Ik ben niet verder gekomen dan de eerste zin. De kop stelt dat antisemitisme en islamofobie hand in hand zouden gaan maar de eerste zin legt al direct de onjuistheid van die stelling bloot. Immers onze regering, dezelfde die zoals Breedveld terecht opmerkt, inderdaad racisme en islamofobie met graagte omarmt valt tuimelend over zichzelf heen om zich te distantiëren van alles dat maar in de verste verte naar antisemitisme zou kunnen rieken.

op 07 09 2014 at 10:49 schreef Likoed Nederland:

Moslimhaat is fout, maar er is een verschil tussen moslimhaat en het wijzen op het gewelddadige van extremistische moslims.

Deze essentiele nuance lijkt de schrijver niet te zien, gezien de zin “de indruk dat het in Nederland in brede kring oké wordt gevonden om publiekelijk te fantaseren over genocide op moslims.”

op 07 09 2014 at 10:58 schreef Probeertesnappen:

Eens. Het is een feit dat angst voor de islam gewoner is geworden en tot vertekening en beleid is gaan leiden.

Of het altijd een fobie is, waag ik te betwijfelen. Deels is de angst terecht. De dreiging van moslimextremisme is er, in het nieuws, de perceptie, maar ook feitelijk hier in Nederland.

En dit helpt ook niet:
http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/06/73-nederlandse-moslims-vindt-syri-gangers-helden (wel ouder onderzoek, gericht op Syrie-gangers)
http://www.newsweek.com/16-french-citizens-support-isis-poll-finds-266795 (27% Franse jongeren ‘support’ IS)
http://www.nd.nl/artikelen/2014/augustus/13/-veel-moslims-geloven-niet-dat-isis-islamitisch-is

Je ervaart weinig tegendruk. Alsof veel moslims de ogen sluiten. En dan sluipt de twijfel erin: staat een deel radisalisme oogluikend toe? Net zoals we in Rostock ooit hebben kunnen zien toen extreem-rechts los ging. http://en.wikipedia.org/wiki/Rostock-Lichtenhagen_riots

Maar goed.

Ik ben het wel met Peter eens. Zie echter ook oplossingen bij moslims. Meer begrip voor de islam-angst, meer actie en minder defensief gedrag. Niet alleen Palestijnen steunen, nu er zoveel brandhaarden zijn. Dat soort dingen.

op 07 09 2014 at 11:58 schreef Egbert:

Margalith Kleijwegt in De Groene Amsterdammer. De foto bij haar stuk: vier mensen, een Palestijnse vlag, twee Palestijnen-sjalen, anderhalve baard en een fietsstuur. Geen enkel verband met het onderwerp (integendeel, het zegt: ‘zie je wel dat die demonstratie OK was’).

In dezelfde Groene schreef Nadia Ezzeroili haar ‘kreng’-is-antisemitisch stuk. De foto erbij: twee balkons in Amsterdam, met een Palestijnse en Israelische vlag onder elkaar. Alweer: heeft niks met het onderwerp te maken.

op 07 09 2014 at 12:01 schreef Haes:

@Probeertesnappen

Heb jij (meteen) afstand genomen van Breivik toen hij zijn gruweldaad verricht had?
Nee, ik ook niet. Toch bestaat er geen twijfel (bij wie dan ook) dat ik zijn gedachtegoed en daden hartgrondig verwerp.

Waarom wordt dan van moslims die geen afstand nemen van IS (of welke terreurorganisatie dan ook) gedacht dat ze in tegendeel die organisaties steunen?
Natuurlijk zijn er gekken die IS (zeggen te) steunen, maar dat soort gekken lopen er ook rond die Breivik (zeggen te) steunen. Om maar een representatief voorbeeld te noemen: Theodor Holman.

Het blijft meten met twee maten en dat is waartegen Peter heel terecht stelling neemt.

op 07 09 2014 at 12:02 schreef Egbert:

Probeertesnappen: troll alert.

op 07 09 2014 at 12:46 schreef Probeertesnappen:

Haes
Na Breivik was er een golf van emoties, verontwaardiging. Er was roering die liet zien dat een grote groep geschokt was.
Heb je op mijn linkjes geklikt? Er is reden tot vermoedens van (latente) steun of blinde vlek (ontkennen). Dat kun je niet ontkennen.
Ik ben het met Peter eens, omdat ik escaleren en wij/zijdenken juist voor wil zijn. Wel de feiten en visies op tafel.

Egbert
Je speelt het op de man met verdachtmakingen. Op inhoud ga ik in.

op 07 09 2014 at 13:15 schreef Peter:

Er was roering die liet zien dat een grote groep geschokt was.

Ik herinner me de nasleep van de massamoord nog helder. De geschoktheid ging vooral over degenen die durfden te suggereren dat Wilders’ haatzaaierij ook maar iets met Breiviks daden te maken had, ook al liet Breivik er geen enkel misverstand over bestaan dat Wilders zijn grote inspirator was.

Dan had je nog Afshin Ellian, die beweerde dat Breivik een complot was van de moslims. Zonder dat hij daardoor in moeilijkheden kwam, uiteraard, want de ene complottheorie is de andere niet.

Ook was er Tofik Dibi, die het gore lef had zich af te vragen of er misschien in Nederland ook een mogelijke Breivik zich zat voor te bereiden op een terreurdaad. Hij kreeg een luid en duidelijk NJET, in Nederland is géén voedingsbodem voor een dergelijke moordpartij.

Intussen verklaarde Theodor Holman zich verwant aan Breivik, kon Joost Niemöller niet anders dan Breivik gelijkgeven en werd een ieder, die Breivikfan VanFrikschoten alias Jaap Mollema een ‘populistische extreemrechtse blogger’ durfde te noemen, geterroriseerd door GeenStijl en de Nazi-bende van Bert Brullen en zijn Grabbelende Beerput.

Dát is de consternatie rond Breivik in Nederland. Die man wordt hier gewoon als een halve heilige gezien. Ik schat zo in de loop van 2015 onthult een Nederlandse minister ergens een standbeeld van de man.

op 07 09 2014 at 13:22 schreef Brenda van der Veer:

..en met islamofobe complottheorieën kun je het ver schoppen in Nederland.

Dat soort figuren hou je altijd: mensen die met de meute meelullen omdat het goed is voor hun carrière.

op 07 09 2014 at 13:27 schreef vander f:

En weg met dat achterlijke woord ‘Islamofobie’
Moslimhaat is in ieder geval duidelijk,
over die fobie krijg je alleen maar semantisch geneuzel.

op 07 09 2014 at 13:53 schreef Egbert:

Probeertesnappen schrijft @10:58: “(Mee) Eens, … angst voor de islam deels terecht”. Oftewel: de simpele ‘Ja, en ook’-opening waarna je ongecheckt van alles wat kunt schrijven. En dan maar linken naar artikelen die jouw punt pushen. ‘Concern trollen’ heet dat, om precies te zijn.

Inhoudelijk en logisch heeft de reaktie juist geen verband met het onderwerp. En in de laatste alinea wordt de troll-truuk herhaald: “Mee eens, … maar ook (de) Moslims …”.

P.S. doe de groeten aan Pickelhaube, die zul je vaak genoeg zien.

op 07 09 2014 at 13:56 schreef vander f:

‘’Die man wordt hier gewoon als een halve heilige gezien’
Totaal gelul, die psychopatische mafkees?
Alsof ik me die nasleep niet kan herinneren
Ik ken helemaal niemand die Breivik’s actie toejuicht,
schedelmeet Niemoller en leipe Frik aanhalen helpt nou niet bepaald dat te ondersteunen.

op 07 09 2014 at 14:18 schreef Peter:

Wie jij wel en niet kent en wat jij wel en niet ziet, interesseert me geen lor, VanderF. Dat jij nogal myopisch bent, was me van meet af aan al duidelijk.

Ik heb de afgelopen jaren laten zien, met links en screenshots en alles, dat Breivik door veel mensen als held wordt beschouwd. Wat zet jij daar tegenover? Dat jij dingen niet ziet. Om dan meteen twee types te noemen die Breivik bewonder(d)en. Ben jij altijd dronken of zo?

Maar dat Niemöller en Frikschoten zijn ‘leipo’s’, dus die tellen niet. Tja, dan noem ik elke moslimextremist een leipo. Is dát probleem ook weer opgelost.

Allemaal naar huis, VanderF en ik hebben de wereldproblematiek opgelost. Onze Nobelprijs mag via de post.

op 07 09 2014 at 15:42 schreef Pickelhaube:

@Egbert

Waar slaat dat op? Ik heb werkelijk niets tegen de Islam (eigenlijk uit gebrek aan interesse) en “probeertesnappen” maakt gewoon een argument waar je het schijnbaar niet mee eens bent. Grow up! Dat is geen trollen.

Verder ben ik het ermee eens dat Jodenhaat net zo hard als islamhaat bestreden moet worden. Heb ik niets aan toe te voegen.

op 07 09 2014 at 15:47 schreef Probeertesnappen:

Egbert
Weet je wat helpt: de angst fobie noemen en daarmee elke vorm van angst en zorg fout verklaren. Net als iemand troll noemen. Heel constructief en flink.
Egbert, dat soort plattitudes zijn voor mietjes die graag feiten masseren, zodat ze passen in hun eigen (wens)beelden.

Peter, je noemt treffende voorbeelden van een kant van de reacties. Wat je inderdaad zag is dat er eerst werd ontkend. Je zag ook mensen Breivik goedpraten. Maar ook mensen snel al flink nadenken en kijken of het wel zo anders is hier. Het willen begrijpen en duiden zag je ook direct. Daarna zag je een paar mensen volharden in iets belachelijks en de rest (willen) opschuiven naar realisme.

Die discussie, hardop nadenken, niet alleen maar oordelen ingraven of juist ontkennen. Elkaar aanspreken. Dat is precies wat ik bedoel met wat nodig is. Het is nodig tegen islamhaat. En ik vraag moslims om niet te veel goed te praten en te verdedigen. Dat werkt averechts.

op 07 09 2014 at 15:48 schreef dewanand:

namaste Peter,

dit vindt Wieroe de mooiste zin uit je pennenkak:

‘Maar laten we vaststellen dat antisemitisme en islamofobie hand-in-hand gaan.’

Ja, feitelijk ben jij OERHOLlander Peter, omdat jij nu iets doet dat klassiek blank Hollands gedrag is, je gaat over een thema doorzagen en het turf eruit steken tot er niets meer van over is.

Kijk, Wieroe miauwt vaker tegen mij van, ‘kijk kwatta aapje dewa, vroeger bij extreem rechts zeiden de oerblanken daar dat jij HOLlandser bent dan hen, ondanks je viesbruine apen kleur, dus je bent een vieze Bruinlander nu, hele grote evolutionaire stap met Hollandse zevenmijls klompen’.

Ja, Peter, Wieroe meent het, jij bent OERHOLlands en je wil je blanke genenpool nu upgraden door met de slimste vrouw van Klein Marokko in Nederland te chillen elke nacht. Ken je niet een lage kaste, Maroc stoeipoesje met veel haren voor arme Wieroe, wel eentje die goede Duitse Nazi kattenbrokjes kan bakken in de hi tech gasovens uit Westerbork?

Ja mauwt Wieroe, ‘laat de grootgeschapen mensapen elkaar de kop inslaan, anders worden zij een te grote plaag op Gaia. maw Meer, meer Isis’, miauwallah, halleluja.

aldus Wieroe, de slimme Hindoe Nazi kat uit delft

op 07 09 2014 at 16:33 schreef Balen van Van Baalen | Swap I. Chou:

[…] maar niet met Hollanders die hier hun geschiedenis hebben. Peter Breedveld schreef er vandaag een goed artikel over. De oneerlijkheid, het verschil wat met de dag groter wordt tussen rijk en arm. Mensen zijn […]

op 07 09 2014 at 17:22 schreef Herbert:

Ik snap trouwens niet waarom een paar 100 achterlijke Jihadisten in de gaten worden gehouden door de AIVD en enkele 100.000-den radicaliserende PVV-ers en leden van de Roze Kerk niet. De Roze Terreurorganistie doet bijna niet anders dan hetzen en haatzaaien.

Overigens mochten ze bij mij aan de deur komen of op mijn werk, dan is het wel “Go ahead, make my day”.
https://www.youtube.com/watch?v=mevxenJ6Mtc

op 07 09 2014 at 21:43 schreef Ralph van der Geest:

Sterk stuk. Islamofoben – pardon: islam kritic (kots) – zijn zonder uitzondering tevens antisemieten. Hoezeer ze ook hun best doen dat te verhullen: uiteindelijk vallen ze altijd door de mand. Ook een bruine minister die Khalid Sinouh na diens volkomen terechte opmerking dat het CIDI een criminele organisatie is ‘antisemitisme’ verweet. Wel,als Asscher je vriend is, heb je pas echt een probleem…

op 07 09 2014 at 22:20 schreef Vipsania Agrippina maior:

Was ik moslim zou ik al jaren met een rothumeur rondlopen van het gezeik van al die Nederlandse korangeleerden en andersoortige zuigers. Maar helemaal gek zou ik worden van Oom Tom Aboutaleb met zijn “ik mis leiderschap onder moslims” en andersoortige “stoere” praat.

op 08 09 2014 at 06:00 schreef Kimo:

Effe ter verduidelijking: die likes op Yasmina’s Facebook zijn niet van mensen die het met haar eens zijn maar van mensen die vinden, hoe ranzig dan ook, zij net zoveel recht heeft openlijk haar mening te uiten als iedere blanke of Jood. Vandaar dat ik het ook geliked heb.

op 08 09 2014 at 07:17 schreef teigertje:

Ai, gevoelige snaar geraakt @Kimo
Waarom begin jij over blanken en joden die hun mening uiten. Volgens mij zijn op dit blog de meeste mensen dit wel met je eens en daarom zegt deze uitlating wel iets over jou.
Of er mankeert iets aan je ogen, dat kan.

De realiteit is dat er veel kinderen/ jongeren willen provoceren en aandacht willen, dit verschijnsel zie je heel vaak op social media.
Als je kijkt naar wie er meeliepen in de demo’s krijg je al een beeld.

op 08 09 2014 at 07:27 schreef Pickelhaube:

@Kimo

Dan begrijp je het verschil tussen een mening en iets dat als “feit” gepresenteerd wordt niet. Daarnaast heeft Haifi als privé persoon ook de vrijheid om te zeggen wat ze wil, zolang ze geen smaad pleegt, lastert, of tot haat en geweld aanzet. Vandaar dat ze ook niet vervolgd werd. Dat staat natuurlijk los van de vraag of ze te handhaven is in haar overheidsfunctie. Lijkt me toch van niet, want een ambtenaar hoort – naar goed weberiaans gebruik- inderdaad geen mening te hebben. Politici hebben meningen en ambtenaren voeren die zo neutraal mogelijk uit. Als je bizar gaat reutelen over zionistische complotten ben je dus niet meer neutraal, los van de vraag of zo iemand geestelijk wel helemaal in orde is.

op 08 09 2014 at 07:35 schreef Pickelhaube:

Wat ik overigens hilarisch vind, is dat Haifi nu al zo diep gezonken is, dat ze mailtjes stuurt naar psychiatrische patiënten als Martin Vrijland. Dan schrijft ze:

met mijn schorsing en de hele mediacampagne die er bewust op gericht is mijn geloofwaardigheid tot nul te degraderen en mij volledig belachelijk te maken heeft er alles mee te maken dat men de boodschap wil laten doordringen dat je keihard aangepakt wordt mocht je een mening hebben die indruist tegen de belangen van de overheid. En er zit nog veel meer achter waar ik mij (nog) niet over kan uitlaten. Je zit dus heel dicht tegen de waarheid aan. Mocht je alsnog vragen hebben dan kun je mij mailen. Ik ben altijd autenthiek geweest en ik ben al heel lang een doorn in het oog van de overheid vanwege mijn stellingname op diverse politiek gevoelige dossiers. Het was gewoon wachten op een goed moment om mij finaal af te maken. En mijn tweet was de perfecte aanleiding. Ik kan nog veel meer onthullen maar ik denk dat jij met jouw scherpte en kritische geest al een heel eind komt.

op 08 09 2014 at 09:00 schreef Ook Khadija Arib (PvdA) kan slecht tegen kritiek en loopt weg | Krapuul:

[…] “Muslemertum Verbrechertum” zou je dat plasje kunnen samenvatten waar Peter Breedveld hier gehakt van maakt. Uit dat plasje van Kleijwegt de laatste […]

op 08 09 2014 at 10:33 schreef Pickelhaube:

On topic: Niet om het één of ander, maar volgens mij is de Jodenhaat uit Islamitische hoek een voorbeeld van waar de twee niet hand in hand gaan. Maar bij autochtone Nederlanders is dit zeker het geval.

Waarbij ik wil aanmerken dat de Islam door de eeuwen heen nog het tolerantst was van de drie monotheïsmen. Hoe deze drie elkaar om suprematie beconcurrerende sektes elkaar zoal haatten, staat mooi omschreven in Peter Sloterdijks “Heilig Vuur” (samenvatting).

op 08 09 2014 at 12:33 schreef Egbert:

Nee Pickelhaubertje, jij bent niet ‘on topic’ (10.33). Het artikel gaat niet over ‘Jodenhaat uit Islamitische hoek’. Het gaat over het verschil in behandeling van moslimhaat en jodenhaat. Slechts één van twee: hysterisch, met valse verdraaiingen, met geweldsverheerlijking. Door Trouw, CU, Buma/CDA, Witteman/Vkr, Sommer/Vkr, NRC, VVD-hartje-Breivik’ers, en Kleijwegt (dit zijn simpelweg de alineas hier. Zie ook de voorbeelden daarin, de meelopers zeg maar). En dat alles alleen tegen Moslims of Marokkanen.

Jij probeert het onderwerp te maken tot ‘ja maar er ís toch anti-Semitisme’, en wel ‘uit Islamitische hoek’: precies de benadering die Peter aanvalt.

op 08 09 2014 at 12:48 schreef laarmans:

Bij elk You tube filmpje van een walgelijke IS misdaad, wordt het anti-islam, dus anti-moslim sentiment sterker. De pipo president Obama maakt overmorgen zijn strijdplan bekend hoe hij IS wil vernietigen en nu al wordt er op rechtse websites schande gesproken van het feit dat Nederland niet is genoemd in het rijtje landen dat een strijdmacht moet gaan vormen in de woestijn van Syrie en Irak.De haviken scherpen hun snavels: lekker een partijtje matten daar in die zandbak.
Het Westen heeft nog steeds niks geleerd van de drama’s in Afghanistan, Irak, Egypte en Libye.Ach, zeggen de neocons, het is goed voor de wapenindustrie en de ontwikkeling van nieuwe wapens. En die 10.000 den burgerslachtoffers dan? Eh, dat is bijvangst.Helaas, maar niet te vermijden.

op 08 09 2014 at 13:32 schreef Pickelhaube:

Egbert, er is antisemitisme uit Islamitische hoek. Daarnaast stelt Peter dat joden- en islamhaat per definitie hand in hand gaan en dat is niet waar. Geldt alleen voor autochtone Nederlanders.

op 08 09 2014 at 15:35 schreef Sasha Berkman:

antisemitisme vanuit de islamitische hoek wordt voor een groot deel veroorzaakt door de praktijken van Israel. Zij die Israel verdedigen vanuit islamhaat zijn net zo erg als anti-semieten.

op 08 09 2014 at 18:57 schreef Pickelhaube:

Komt @Sasja weer even aantonen dat extreemlinkse jodenhaat verder even mismaakt en verwerpelijk is als die van domrechts, evengoed getuigt van een bizar soort rancunedenken. De haat van mensen is hun eigen verantwoordelijkheid Sasja en Arabische “solidariteit” met Israel is flinterdun. Het wordt vaker wel dan niet ingezet om de aandacht van de eigen problemen en tekortkomingen af te leiden. Hoeveel hulp krijgen de Palestijnen uit de Arabische wereld, los van wapens? Precies, niets.

Dus ehh…. antisemieten zijn eigenlijk geen antisemieten maar terecht verontwaardigd en mensen die Israel verdedigen zijn juist wel antisemitisch?

Gestoorde kronkel wel.

op 08 09 2014 at 19:50 schreef het frolijke fietsertje:

@Herbert

”Ik snap trouwens niet waarom een paar 100 achterlijke Jihadisten in de gaten worden gehouden door de AIVD en enkele 100.000-den radicaliserende PVV-ers en leden van de Roze Kerk niet.”

Misschien omdat die paar 100 jihadisten levensgevaarlijk zijn; verraders, zoals ze terecht door Eerdmans en Aboutaleb genoemd worden. En die 100.000-den hardwerkende Henk en Ingrids slechts hun buik vol hebben van de tsunami’s wezensvreemde middeleeuwers die hier op ”easy money” afkomen?

Trouwens, licht me even bij: wat is de ”Roze Kerk”? Geradicaliseerde, militante homo’s? Ik weet het echt niet, hoor.

op 08 09 2014 at 21:48 schreef Abdel:

Het zal wel mijn cynische inborst zijn maar Kleijwegt sprong op het juiste moment in het gat van de zogenaamde ´moslimjournalistiek´. moslims zijn een soort aapjes voor haar.. en dat verongelijkte toontje van haar alsof ze daadwerkelijk teleurgesteld is.. bah. Waarin

op 08 09 2014 at 22:38 schreef teigertje:

Dit bedoel ik dus in aanvulling op mijn eerste reactie:
https://pbs.twimg.com/media/BxBqVQRCIAAu3X-.jpg

op 09 09 2014 at 05:16 schreef Kimo:

Ja ja ja dat spelletje kennen we onderhand. Kun je wel gaan mierenneuken op mijn woorden maar het is gewoon zo klaar als een klontje.

Ben je jood of blanke ( ben zelf blank trouwens, voordat we dat spelletje ook weer krijgen) en toeter je de meest ranzige dingen over Moslims dan is er niets aan de hand. Zegt een Marokkaanse te geloven in een zionistisch complot dan is het land te klein.

Zij heeft alle recht net zo een ranzige mening te hebben als ieder ander. En als men dat vervelend vindt dan moet men ALLE ranzige meningen aanpakken. Simpel.

op 09 09 2014 at 06:55 schreef Pickelhaube:

Maar Kimo, dat mag ze dus, anders was ze wel strafrechtelijk vervolgd. Alleen niet als ambtenaar, want die moeten dus neutraal en onpartijdig zijn. En nee, ik ken geen voorbeeld van een ambtenaar die islamofobe shit roept, die bijvoorbeeld de debiele conspiracy theorettes van -pak ‘m beet- Bat Ye’or op Twitter propageert, of op Marokkanen zit te schelden.

Dus je verongelijkte “hullie wel maar wij niet” slaat helemaal nergens op.

op 09 09 2014 at 07:53 schreef Haes:

@het frolijke fietsertje
Je fietst hier al een hele tijd rond, dus dat je niet zou weten wat de “Roze Kerk” is, dat geloof ik gewoon niet.
Maar niettemin om je geheugen op te frissen. De Roze Kerk is de sekte die zich rond haatsites als GeenStijl en haatomroepen als PowNed hebben gegroepeerd, kortom rondom het ultrarechtse TMG, dat ongehinderd en factfree haat de wereld in mag spuien.
Hieronder een representatief citaat van een lid van deze sekte:
“Misschien omdat die paar 100 jihadisten levensgevaarlijk zijn; verraders, zoals ze terecht door Eerdmans en Aboutaleb genoemd worden. En die 100.000-den hardwerkende Henk en Ingrids slechts hun buik vol hebben van de tsunami’s wezensvreemde middeleeuwers die hier op ”easy money” afkomen?”

op 09 09 2014 at 09:09 schreef Pickelhaube:

@Kimo

Als een agent homofobe shit twittert wordt hij evengoed op het matje geroepen. Want nee, volgens de ambtenarenwet hebben die dus minder recht op het uiten van hun mening.

Lees even artikel 125 van de ambtenarenwet:

Op grond van artikel 125a AW dient een ambtenaar zich te onthouden van het openbaren van gedachten en gevoelens indien daardoor de ‘goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd’. In andere woorden, het bevoegd gezag kan het aan de ambtenaar toekomende recht op vrijheid van meningsuiting beperken op het moment dat door diens uitlatingen de goede vervulling van zijn functie in gevaar komt, of doordat diens uitlatingen een verstoring teweeg brengen van dat deel van de openbare dienst waar de ambtenaar functioneel bij betrokken is.

op 09 09 2014 at 09:18 schreef Egbert:

Pickelhaube, je doet net alsof Yasmina Haifi gestraft is omdat ze een mening uitte. Dat heb ik nergens gelezen, dat heeft geen minister gezegd. Het ging er om welke mening ze uitte.

Het is trouwens zorgwekkend dat de AIVD a priorie uitsluit dat Zionisten zich bemoeien met ISIS/IS. Naief en dom.

op 09 09 2014 at 09:24 schreef Thomas E:

” Moslimhaat is net zo verwerpelijk als Jodenhaat en dient met net zoveel verve bestreden te worden. ”

IEDER racisme dient met evenveel verve bestreden te worden. We moeten veel geïnteresseerder worden in elkaars leven; bij elkaar over de vloer komen; elkaars cultuur durven proeven. En ons niet laten opfokken door al die massamediale scheten waar de wereld steeds smeriger van gaat stinken. We leven nu eenmaal in een hutspot van culturen en zullen het met elkaar moeten doen. En degenen die kwaad willen, die de boel voor anderen verzieken, moeten daadkrachtig aangepakt worden – zonder onderscheid in kleur of cultuur.

op 09 09 2014 at 11:34 schreef Pyt van der Galiën:

@Pickelhaube

Hoe kom je erbij dat een ambtenaar wordt geacht neutraal te zijn? Een ambtenaar wordt geacht door een bestuursorgaan genomen besluiten loyaal uit te voeren (of op te stappen). Zelfs over die wetgeving mag een ambtenaar best publiekelijk een mening ventileren, iets wat ook regelmatig gebeurt. Zolang hij die wetgeving maar niet gaat saboteren, is er niks aan de hand. Een agent mag bijvoorbeeld best zeggen dat hij de heksenjacht op wiettelers maar onzin vindt. Hij mag alleen niet weigeren op te treden tegen wiettelers én hij wordt geacht zijn kritiek in beschaafde vorm te uiten. “Ik ben het daar mee oneens, omdat het een verspilling van onze beperkte middelen is” mag dus wél; “Opstelten is een achterlijke, reactionaire lul die zijn greep op de realiteit volledig kwijt is” mag dus niét.

Overigens wordt er in Nederland natuurlijk wel degelijk met twee maten gemeten.

op 09 09 2014 at 12:08 schreef Kimo:

Egbert, goed gesproken.

op 09 09 2014 at 13:07 schreef edo:

(1) Als iemand (Michael Brown) die een ongewapende overval pleegt wordt doodgeschoten, en er vervolgens een legermacht wordt ingezet waarbij journalisten en vreedzame demonstranten worden gearresteerd, terwijl er tegelijkertijd door mensen miljoenen wordt gestolen, en die mensen uit de bak blijven: Dan is er wat mis.
Als er oorlogsmisdaden worden gepleegd en onbestraft blijven, terwijl iemand die ze aan het daglicht brengt (Bradley Manning) 35 jaar celstraf krijgt: Dan is er wat mis.
Als er een bezette bevolking in de Gaza, die op grote schaal wordt afgesloten van voedsel en water, wordt gebombardeerd, waarbij 100en kinderen en 1000en burgers omkomen, en onze eigen minister president (Mark Rutte) het heeft over gerechtvaardigde zelfverdediging, omdat er raketten zijn geschoten die toch uit de lucht worden gehaald door Israël, dan is er wat mis. Als er door Israël organen wordt gestolen van door hun vermoorde Palestijnen (http://www.theguardian.com/world/2009/dec/21/israeli-pathologists-harvested-organs) en de stilte is oorverdovend: Dan is er wat mis.

op 09 09 2014 at 13:17 schreef Pickelhaube:

@Egbert
Zoals ik citeerde, uitte Haifi een mening die een verstoring teweeg bracht van dat deel van de openbare dienst waar ze functioneel bij betrokken was. In haar geval: als je bij het nationaal cyber veiligheidscentrum zit en je gaat het meningen uiten die zo’n dienst nou juist in de gaten houdt omdat ze extreem, radicaal of gewoon gestoord zijn en je veroorzaakt daarmee een rel, past dat dus in de definitie.

@Pyt
Eens, er zijn verschillende perspectieven te verzinnen van waaruit bekeken ambtenaren helegaar niet neutraal zijn. Maar wel ten aanzien van het beleid van hun bewindspersoon die van elke politieke partij kan zijn en ook ten aanzien van burgers, die zonder onderscheid behandeld moeten worden. Iemand die zionisten of homo’s haat kan dat dus niet meer.

op 09 09 2014 at 13:34 schreef edo:

(2)Als iemand (Asscher) zogeheten haatimams het land uit wil zetten, en er tegelijkertijd door een VVD-lid (Marian Propstra) wordt gezegd dat het misschien een optie is om een hek om moslims heen te bouwen en door een ander VVD-lid (Gertjan Neerhof) wordt gezegd dat hij sympathie heeft voor de ideeën van Breivik, en hij dan zwijgt: Dan is er wat mis.
Fuck apathy.
En dit is een filmpje van een gespierde man met een heel klein wit hondje, die heel emotioneel een liedje zingt:
https://www.facebook.com/video.php?v=10204117028428478&fref=nf

op 09 09 2014 at 13:49 schreef Pickelhaube:

@Pyt (en sorry voor de dubbelpost, hopen maar dat iemand eerder reageert dan ik)

Ik wil best aannemen dat de praktijksituatie is zoals jij die beschrijft, maar dat vind ik toch iets heel anders beschrijven dan er feitelijk in de ambtenarenwet staat. Hoe rijm je die twee met elkaar? In de wetstekst staat heel duidelijk dient zich te onthouden van. Dan moet je toch gewoon helemaal je muil houden? Ik zie die nuance die jij beschrijft daar helemaal niet in terug.

op 09 09 2014 at 14:19 schreef Sasha Berkman:

Waarom zou je zionisten niet mogen haten? Het zijn babymoordenaars?

op 09 09 2014 at 14:57 schreef Pickelhaube:

Haha, die Sasha… Ik ga nog een filmpje kijken

op 09 09 2014 at 15:36 schreef cRR Kampen:

Niet alle zionisten, Sasha. En zionisme had niet verkeerd hoeven zijn, was het ook geenszins tot 1910-20 ofzo.

op 09 09 2014 at 16:21 schreef Pyt van der Galiën:

@pickelhaube

De ambtenaar dient zich te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens of van de uitoefening van het recht tot vereniging, tot vergadering en tot betoging, indien door de uitoefening van deze rechten de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

Het vetgedrukte is natuurlijk essentieel. Volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) moet dat zó gelezen worden dat het ambtenaren vrij staat hun mening te uiten, tenzij ze daardoor hun eigen functioneren onmogelijk maken óf de dienst waarvoor ze werken in diskrediet brengen. Zolang daar geen sprake van is, mag de ambtenaar ook “verwerpelijke” meningen uiten.

Hier een goede bespreking vcan de haken en ogen aan Artikel 125a Ambtenarenwet.

op 09 09 2014 at 18:10 schreef Herbert:

Wat is het frolijke fietsertje een dom en triest figuur. Gelooft wel in de prediking van St Geert maar niet in de feiten.

op 09 09 2014 at 20:52 schreef Pickelhaube:

@Pyt

Duidelijk, maar dan scoorde Haifi natuurlijk alsnog, want ze maakte zowel haar eigen functioneren onmogelijk en ze bracht haar dienst in diskrediet. ABC’tje toch?

op 10 09 2014 at 09:04 schreef Pyt van der Galiën:

@Pickelhaube

Twijfelachtig. Je moet dat volgens de CRvB dus zó lezen dat het gedrag van de ambtenaar een verstoring teweeg heeft gebracht van dat deel van de openbare dienst waar de ambtenaar functioneel bij betrokken is. Daar was in dit geval geen sprake van. Van een dergelijke situatie was sprake geweest indien ze de bestuurder onder wiens verantwoordelijkheid ze werkt, ervan had beschuldigd deel uit maken van een zionistisch complot. Dat deed ze niet, ze noemde een situatie in Verweggistan.

Ik gok dat ze een eventuele beroepszaak zou winnen.

Laat natuurlijk onverlet dat ik het een getikte complottheorie vindt (die overigens al lang gedebunked is).

op 10 09 2014 at 10:15 schreef Jan:

@Pyt

Klopt als een zwerende vinger. Daar komt bij dat ze zich over willekeurig welke andere ideologie wel zonder problemen had kunnen uitlaten. Alleen haar uitlatingen over het (inmiddels wel degelijk tot verdorven ideologie verworden) zionisme kunnen niet volgens rioolrechts.

op 10 09 2014 at 11:43 schreef Pyt van der Galiën:

@Jan

Even voor alle duidelijkheid: ik ben het lang niet altijd met Pickelhaube eens, maar hij behoort niet tot rioolrechts.

Verder is het inderdaad zo dat er in Nederland met twee maten gemeten wordt (zie de link in mijn eerdere reactie).

op 10 09 2014 at 11:53 schreef Sasha Berkman:

Pyt, hij is nog veel erger, hij is trots op het feit dat hij in de zionistische moordmachiene van het IDF heeft gedient.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3745302/2014/09/10/Gaza-oorlogen-goed-voor-economie-Israel.dhtml

op 10 09 2014 at 12:29 schreef cRR Kampen:

Israel heeft de burgeroorlog in Sri Lanka met naar schattingen willen 10-15 jaar verlengd. Verkocht wapens aan de partij die op dat moment de zwakkere was en als dan de rollen waren omgedraaid: aan de andere partij.
Op een gegeven moment begonnen de Tamil Tijgers met drone strikes, ja echt, olieraffinaderijen te bombarderen.

op 11 09 2014 at 23:22 schreef Egbert:

Wow. Anja Meulenbelt heeft een geweldige post over Dibi’s reaktie. Dibi schrijft: “Drayer, Zijlstra, Aboutaleb, Eerdmans en jij [Kleijwegt] …”.

op 12 09 2014 at 16:35 schreef Thomas E:

Die zit, inderdaad! Bull’s eye.

op 12 09 2014 at 21:14 schreef Egbert:

De oorspronkelijke reaktie van Tofik Dibi op Kleijwegt is zelf al sterk (en is nu rechtstreeks beschikbaar). En ook die van Khalil Aitblal, daarbij.

op 13 09 2014 at 09:39 schreef Janfrans Zuidema:

Voor Islam was Mohammed in dienst bij een vrouw waar hij later mee trouwde. Na Islam neukte Mohammed met een slavin waarvan de echtgenoot door hem was vermoord.

Ik ben een Islamofoob, maar ik ben niet bang voor Islam. Ik deel simpelweg niet de behoefte om vrouwen of mensen in het algemeen te beheersen.

Islam is niets meer dan een strategie van Mohammed om mensen te beheersen. Het is een strategie die door zijn bewezen succes is overgenomen door anderen.

Ikzelf ben niet eens in staat om mezelf te beheersen. Zo hoort het leven te worden ervaren. Overgeleverd aan de natuur…

op 17 09 2014 at 11:57 schreef Pickelhaube:

Niettemin eindigen mensen met een gebrekkige impulscontrole best vaak in de TBS kliniek of de gevangenis, janfrans

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS