Home » Archief » Elma Drayer (11)


[12.02.2015]

Elma Drayer (11)

Peter Breedveld

jap3

Vlak na de aanslag op Charlie Hebdo was Karen Armstrong in het land om haar nieuwe boek, In naam van God – Religie en geweld, te promoten. Ze zei: “De aanval op Charlie Hebdo was niet geïnspireerd door fanatieke devotie aan de Profeet. Het was niet puur religieus, het was door en door politiek.”

In haar nieuwe ‘essay’ in Vrij Nederland maakt Elma Drayer daarvan dat volgens Armstrong de gebeurtenissen ‘helemaal niets met de islam te maken hadden’.

En daarmee zijn we weer thuis. Drayer zal nooit iemand bekritiseren om wat hij of zij daadwerkelijk heeft gezegd. Er wordt altijd eerst een grove karikatuur van andermans argumenten gemaakt, waarna Drayer die krijsend de ogen probeert uit te krabben.

Die andere godsdienst

Haar ‘essay’ heet ‘Links maakt het je niet makkelijk om links te zijn’ maar het zal de trouwe volgers van dit feuilleton niet verrassen dat het niet over links gaat maar over de islam, ‘die andere godsdienst’. Althans, het ‘essay’ is een klaagzang dat links de aanhangers van ‘die andere godsdienst’ altijd in bescherming neemt. Als voorbeeld voert Drayer onder andere Eva Jinek op, die in de week na de aanslag drie moslims te gast had in haar talkshow.

Eva Jinek. Links.

Toen Vrij Nederland de dag voor verschijning de titel van het ‘essay’ bekendmaakte, voorspelde ik wat de strekking ervan zou zijn. Dat Links vroeger zo tegen de kerk was, en nu de moslims knuffelt en dat zulks een schande is.

Niet omdat ik paranormaal begaafd ben, maar omdat het ‘islamdebat’ al meer dan tien jaar geen verrassingen meer biedt. In 2004 hoorde je die klacht al constant. Carel Brendel schreef er een heel boek over, ‘Het verraad van links’. Het is altijd hetzelfde riedeltje: als christenen vroeger klaagden over een antireligieuze spotprent, nam niemand van links het voor ze op, en nu ‘die andere godsdienst’ in toenemende mate blijk geeft van lange tenen loopt links plotseling over van welwillendheid.

Antisemitische cartoons

Drayer snapt er geen sikkepit van, zegt ze, hoewel ze bijna alle verklaringen in haar ‘essay’ opneemt: ‘Satire die de zwakkeren in de samenleving op de korrel neemt, is geen satire maar gewoon pesten’, citeert ze Quinsy Gario. Ze haalt ook antropoloog Martijn de Koning aan die vindt dat Charlie Hebdo zich schuldig maakt aan het ‘omlaag trappen naar burgers’.

Dat kunnen verklaringen zijn die je niet bevallen, maar het lijken me goede weerleggingen van de bewering dat links ‘de eigen beginselen in de uitverkoop doet’, zoals Drayer beweert. Zou ze in de jaren dertig hebben geklaagd dat Links zijn principes verkwanselt omdat Het Vrije Volk de antisemitische cartoons uit Der Stürmer niet overnam? Nou dan.

Links verraadt zijn principes niet door de moslims te ontzien. Integendeel. Links heeft het altijd voor de zwakkeren opgenomen en dat doet ze nu blijkbaar nog steeds.

Als het tenminste waar is dat Links zo omzichtig met de gevoelige teentjes van moslims omgaat. Maar daar valt wel wat op af te dingen.

Schoenzolen schoonlikken

Vroeger ging Links tekeer tegen de christelijke kerk. Met recht: het christelijke geloof was het geloof van de machthebbers, de onderdrukkers. Het volk werd eronder gehouden met de vrees voor God. Vrouwen werden door meneer pastoor gemaand er zoveel mogelijk baby’s uit te poepen. De bijbel is ook de inspiratiebron voor de architecten van de Apartheid. Koloniën werden leeggeroofd, hele werelddelen werden ontvolkt in naam van de here Jezus.

Om de legitimiteit van die christelijke onderdrukking weg te nemen, werd door schrijvers en satirici het geloof ontheiligd.

Maar de islam is juist altijd het geloof van de onderdrukte volkeren geweest, en de inspiratie voor hun emancipatie. De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië is begonnen met de oprichting van de Sarekat Islam. Vandaag de dag is de islam de godsdienst van vele onderdrukkers, denk aan Saoedi Arabië, maar evenzeer die van de onderdrukten, bijvoorbeeld van de uitzonderlijk moedige Souad Alshammary, wier schoenzolen de verwende Drayer het niet eens verdient schoon te likken.

Religie van de underdog

Ook in Nederland is de islam de religie van de underdog. Toch krijgen moslims nogal wat over zich heen, elke dag weer. Dat ze terroristen zijn, het antisemitisme hebben uitgevonden, dat ze achterlijk zijn, onbetrouwbaar, crimineel, afstand moeten nemen, een loyaliteitscontract moeten ondertekenen, hun kinderen beter moeten opvoeden, enzovoort. Oók vanuit de instituten die zolang bekendstonden als bolwerken van links, waaronder de PvdA, De Groene Amsterdammer, de Volkskrant en Vrij Nederland.

Waarom Vrij Nederland erin volhardt tinnef te publiceren als de racistische, islamofobe rotzooi van een hack als Elma Drayer? Het zal de uitverkoop van de linkse beginselen zijn. Dezelfde uitverkoop die PvdA’er Lodewijk Asscher inspireert om steevast over moslims heen te pissen, zelfs als hij ze komt bezoeken naar aanleiding van de zoveelste gewelddadige aanslag tegen hun gemeenschap.

Waar is dan dat ‘Links’ dat zijn beginselen in de uitverkoop gooit met zijn moslimgeknuffel? Behalve de tamelijk rechtse Jinek (die inderdaad geen enkel kritisch weerwoord inbracht tegen het gênante gebabbel van haar islamistische gasten) noemt Drayer ‘Klootzak van het Jaar’ Quinsy Gario, de paria van Nederland, antropoloog Martijn de Koning, die door vrijwel niemand wordt gehoord, een theologe die een opiniestuk in Trouw schreef, een GroenLinks-politicus die zich tegen een tentoonstelling van Charlie Hebdo-cartoons uitsprak en radio-DJ Giel Beelen. Verderop ‘negeert’ ze nadrukkelijk, door ze met naam en toenaam te noemen en uitgebreid te citeren: Marcel van Dam, Joop-scribent Ali Al-Jaberi en vaste gast in al haar essays Hassnae Bouazza.

Een handjevol, vooruit, anderhalf handjevol tegen-de-stroom-in-zwemmers, die nauwelijks boven het gebulder uitkwamen van het legioen zelfbenoemde Charlies die cartoonisten nog net geen pistool tegen het hoofd hielden om hun eis kracht bij te zetten dat er Mohammed-cartoons werden getekend, hard en kwetsend. Door een mij onbekende cartoonist werden ze fraai vereeuwigd in deze tekening in nrc.next.1

Hond van Obama

In één van de vorige afleveringen van dit feuilleton schreef ik dat Drayer altijd klaagt dat niemand het heeft over een onderwerp waarover een week eerder zelfs de hond van Obama een mening had. Drayer stelt nooit teleur. Nu schrijft ze: ‘Nogal onderbelicht in al dit gekrakeel bleef intussen dat twee dagen na Charlie Hebdo in een koosjere supermarkt te Parijs vier gijzelaars naar gene zijde werden geholpen wier enige vergrijp eruit bestond dat ze Joods waren.’

Ik vraag me af of het fysiek wel mogelijk is om meer aandacht te besteden aan het drama in de koosjere supermarkt dan er tijdens en na de gebeurtenis is geweest. Drayer schrijft ook: ‘Demonstranten die hartverwarmende bordjes omhooghielden met Je suis Juif? Ik heb ze niet gezien.’

Ja maar dan wordt het tijd om de vellen voor je ogen chirurgisch te laten verwijderen, Elma!

Islamofoob geweld

De joden hebben, tragisch genoeg, over aandacht niet te klagen gehad. Waar veel minder aandacht voor is, vooral hier in Nederland, zijn de aanslagen op moskeeën en moslims in de nasleep van Charlie Hebdo. ‘Die andere bevolkingsgroep’.

Als er nou iets onderbelicht blijft in al het gekrakeel, is het ‘t islamofobe geweld dat al jaren in omvang en in intensiteit toeneemt. Dat werd gisteren nog eens geïllustreerd met de moord door een atheïst op drie jonge moslims in de VS, die door de media nagenoeg werd genegeerd totdat daarover een storm van verontwaardiging onstond op de sociale media. Iedereen weet wat er was gebeurd als een moslim drie joden had doodgeschoten. Drayers beweringen worden vrijwel elke dag, die God geeft, gelogenstraft.

Als politici al aandacht aan geweld tegen moslims besteden, komen ze het de slachtoffers inwrijven dat het hun eigen schuld is, zoals blijkt uit deze uitstekende reportage in De Groene Amsterdammer (echt een uitzondering tegenwoordig), die op dezelfde dag verscheen als Drayers ‘essay’. ‘De morele verontwaardiging die je bijvoorbeeld wel ziet als er synagogen worden aan­gevallen, ontbreekt als het gaat over moskeeën’, zegt UvA-onderzoeker Ineke van der Valk in het artikel.

Maar goed, dat is natuurlijk weer een voorbeeld van ‘Links’ dat haar beginselen in de uitverkoop gooit.

Wordt vervolgd

Lees hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier de voorgaande afleveringen van dit feuilleton.

Wees een échte Charlie en doneer aan de enige dwarsdenkende, onafhankelijke site van Nederland. Stort wat u missen kunt op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom dat niet met PayPal kan. Nog liever heb ik dat u op Frontaal Naakt adverteert of mij inhuurt. Mail mij.

1. [Wie nieuwsgierig is naar mijn mening over het tekenen van cartoons en over Charlie Hebdo, leze deze beschouwing]

Peter Breedveld, 12.02.2015 @ 08:40

[Home]
 

52 Reacties

op 12 02 2015 at 10:40 schreef Egbert:

Elma: ‘Nogal onderbelicht in al dit gekrakeel bleef intussen dat twee dagen na Charlie Hebdo in een koosjere supermarkt te Parijs vier gijzelaars naar gene zijde werden geholpen wier enige vergrijp eruit bestond dat ze Joods waren.’

Gelul. 1. De vier waren geen gijzelaar, ze zijn meteen doodgeschoten toen Coulibaly binnenkwam. 2. Niet doodgeschoten “omdat” ze Joods waren. Er waren ook niet-joden (moslims!) in de winkel, die hadden het ook kunnen zijn. Hij heeft niet geselecteerd.

op 12 02 2015 at 10:46 schreef marten:

Ik denk dat je de religiekritiek van vroeger een beetje idealiseert. Veel ‘oud-linkse’ religiekritiek was gericht tegen gereformeerden: in die tijd een groep relatief arme mensen, vaak onderdrukt door hun Nederlands-Hervormde bazen. (bijvoorbeeld de Youp van ’t Hek maakt gereformeerden regelmatig belachelijk – wat ze hem hebben misdaan is volstrekt onduidelijk) Hetzelfde geldt voor Katholieken: een relatief achtergestelde minderheid die ook gewantrouwd werd omdat ze zoveel kinderen kregen en bovendien ogenschijnlijk trouw waren aan een buitenlands vorst.

op 12 02 2015 at 10:49 schreef MNb:

“Het was niet puur religieus, het was door en door politiek.”
Apologetiek is een synoniem voor smoesjes bedenken. Religie betekent georganiseerd geloof. Er zijn minstens drie mensen bij betrokken. Het resultaat is politiek. Dus religie is altijd en overal politiek. Armstrong presenteert een vals dilemma.
Dus ja, de aanval was en geïnspireerd door fanatieke devotie en door politiek.
Dat is alleen niet meer een diskwalificatie van de islam dan de gruwelijke moord door Hicks op drie moslims gisteren een diskwalificatie is van atheïsme.
Over de rest heb ik niets te melden, omdat ik het er volledig mee eens ben.
Om de één of andere reden heb ik nooit aan De Groene Amsterdammer gedacht. Misschien moet ik die maar eens gaan lezen.

op 12 02 2015 at 11:28 schreef machiel:

@MNb, ik denk, als Armstrong, dat die aanslag op Hebdo inderdaad niets met fanatieke devotie te maken heeft en alles met politiek. Al-Queda (en ISIS) zijn in oorlog met het Westen. Elk excuus om een verdoolde idioot zover te krijgen geweld te plegen in Europa is goed genoeg, of dat nou een Mohammed cartoon is of vrouwen die autorijden of mensen die op zondag in een rode broek rondlopen. Toentertijd met de Deense cartoons was er niets aan de hand totdat een Egyptische iman eens wat olie op het vuur wilde gooien. De taktiek is duidelijk: het westen moet schade aangebracht worden, en de Mohammed cartoons is een perfect aanleiding om bepaalde figuren zover te krijgen. (Zoals je een Amerikaan gek kan krijgen als je z’n vlag verbrandt trouwens)

op 12 02 2015 at 11:50 schreef jos:

Het probleem is niet zozeer die heks als wel de media die haar onzin publiceren. Er moet toch tenminste één redacteur bij VN zijn die weet dat er wel “Je suis juif”-bordjes geweest zijn? Of dat er ook veel aandacht geweest is voor de joodse slachtoffers in die supermarkt?

Moslimhaat verkoopt goed en ik kan wel begrijpen waarom verschillende media graag daarvoor een podium bieden. Wat ik niet begrijp is waarom onzin gepubliceerd wordt die een twaalfjarige binnen drie seconden kan doorprikken.

op 12 02 2015 at 11:52 schreef Mart:

Weet je waar niemand (in Nederland) het over heeft?

Dat er 6 mensen gered werden in een koshere slagerij door Lassana Bathily, een gelovige moslim. Nee, in de Nederlandse pers wordt er pertinent gezegd dat deze 6 mensen zichzelf verstopten.

Maar daar hoor je de Elma Drayers van deze wereld niet over. Hun islamofobe, nee, ronduit racistische, motieven zijn daarmee wel duidelijk.

op 12 02 2015 at 12:41 schreef Niek Holtzappel:

Ik dacht hetzelfde als Marten. Veel christelijke groeperingen in Nederland waren ook underdog. Alles wat niet Nederlands Hervormd was had geen macht.

Tegenwoordig is iemands religie geen officiele grond meer voor achterstelling. Informeel gebeurt het echter nog steeds. Denk aan de werkgever die iemand niet aanneemt omdat hij op Zondag niet mag werken van zijn geloof of omdat zij een hoofddoekje moet dragen van haar geloof.

Tot slot blijf ik er bij dat het hebben van een religie an sich tot achterstand kan leiden. Het irrationeel denken en waarde hechten aan vage gezagsbronnen kan een ballast zijn om het te maken in de moderne maatschappij.

op 12 02 2015 at 13:00 schreef Peter:

Sorry Niek en Marten, maar jullie zoeken nu echt spijkers op laag water. Het valt niet te ontkennen dat het christelijke geloof eeuwenlang het geloof is geweest van de onderdrukker. Dat gereformeerden achtergesteld zouden zijn geweest is een lachertje, als je bedenkt dat de grootste massamoordenaars in Nederlands-Indië gereformeerd waren. Abraham Kuyper was gereformeerd en de Donnertjes waren/zijn gereformeerd. De uitvinders van de Apartheid waren gereformeerd. Hoe verzín je het dat gereformeerden geen macht hadden?

op 12 02 2015 at 13:12 schreef Niek Holtzappel:

Daar moet ik je gelijk geven Peter. In de 20e eeuw hebben gereformeerden zich omhoog gewerkt en zijn deel gaan nemen aan de macht.

Maar op die manier zijn moslims niet altijd de underdog. De grootste massamoordenaar in Indonesië was niet Colijn of Van Heutz, maar dat was Suharto die miljoenen vermeende communisten om zeep hielp.

Ik durf zelfs te zeggen dat de islamitische instituties in Nederland anno nu even erg zijn in het dom en arm houden van hun schaapjes als de katholieke en gereformeerde instituties. Het is echter aan de moslims zelf om die instituties te slopen, niet aan de “islamcritici”

op 12 02 2015 at 13:18 schreef Peter:

Wat dat laatste betreft: “amen” (pun intended). Wat Suharto betreft: in mijn stuk stel ik expliciet dat de islam vandaag de dag óók de religie is van de onderdrukkers, evenals die van de onderdrukten.

Bovendien: ik denk niet dat je van Suharto kunt zeggen dat-ie zijn misdaden beging in naam van de Profeet.

Hier in Nederland heeft verder geen moslim daar iets mee te maken. Nope, Suharto kreeg hulp van de…. ggggggrrrrrrISTELIJKE Verenigde Staten!

Dus of alle gristenen even afstand willen nemen van de massamoorden door moslim Suharto, dankuwel.

op 12 02 2015 at 13:23 schreef marten:

Ik zei ook niet dat gereformeerden geen macht hadden. Ze waren wel tot de 20e eeuw relatief achtergesteld. Maar als de linkse religiekritiek als doel had tegen de macht aan te schoppen, dan zou je juist verwachten dat deze zich tegen de hervormden keerde, en niet tegen de gereformeerden.

op 12 02 2015 at 13:25 schreef Niek Holtzappel:

Elke religie die is georganiseerd draagt onderdrukking in zich. Met name de drie religies van het Boek hebben dat omdat hun god geen andere goden duldt en omdat deze religies het als positief zien dat Abraham uit onderwerping aan God bereid was zijn zoon te vermoorden. De Islam is, net als het christendom al van meet af aan een religie van onderdrukkers, niet alleen vandaag de dag.

Overigens denk ik dat noch Suharto noch Johnson of Nixon zich door hun geloof lieten leiden.

op 12 02 2015 at 13:43 schreef Peter:

Ja hoor Niek, je wordt keihard onderdrukt door de Marokkaanse groenteboer. En die arme Nederlanders hadden in hun kolonie ook niks te vertellen, lees De Stille Kracht maar.

En Marten, de meeste Nederlanders weten het verschil tussen protestanten en Rooms-katholieken niet eens, wat zeg ik? Ze denken dat christenen en katholieken twee verschillende dingen zijn. Laat staan dat ze weten wat het verschil is tussen hervormden en gereformeerden.

Dat is allemaal neither here nor there. Ik weet het, jullie hangen graag de pedanterik uit maar het leidt allemaal af van mijn punt, namelijk dat je in Europa naar beneden trapt als je de islam op de korrel neemt en (vroeger) de machthebbers pakte als je het christendom hekelde.

op 12 02 2015 at 13:55 schreef Niek Holtzappel:

Peter, ik wordt net zomin onderdrukt door de Marokkaanse groenteboer als door de katholieke slager. Het gaat ook niet om individuen, maar om de instituties die dat doen.

Zo ervaar ik het niet mogen winkelen op Zondag wel als hinderlijk, net zozeer als het verbod om de Profeet te bespotten, als ik daar behoefte aan zou hebben. Het laatste is dan niet meer bij wet verboden, het kan wel consequenties hebben. Ook de trend die gaande is, vaak dankzij gelovigen van alle smaken, om naaktstranden te sluiten ervaar ik als onderdrukkend.

Ik vind het erg zwart-wit gedacht om moslims als underdog en/of slachtoffer neer te zetten. Ik denk ook niet dat de meeste moslims zichzelf zo zien eigenlijk. Tegenwoordig vinden beroepsklagers, of ze nu rechts, links, gelovig of ongelovig zijn zichzelf al snel slachtoffer van de “elite”, de “media” of wat dan ook. Gewone mensen niet geloof ik.

op 12 02 2015 at 14:13 schreef Lucas van Aalten:

De naam van de onbekende cartoonist in NRC Next staat helemaal links in de afbeelding, een kwartslag gedraaid.

op 12 02 2015 at 14:17 schreef Peter:

Niek, je blijft maar hardnekkig voorbijgaan aan het punt dat ik maak, nu kom je ook nog met het verwijt van ‘slachtofferdenken’ dat deel uitmaakt van het vaste repertoire van de blanke onderdrukker. Maar als je onderdrukt wordt, ben je slachtoffer, klaar.

De islam is hier niet het geloof van de elite maar van de onderklasse, van het laagste van het laagste in de Nederlandse samenleving, als je dat wilt ontkennen begrijp ik niet waarom je deze site zo loyaal steunt, want ik laat het bijna dagelijks met tal van voorbeelden zien.

En we hebben het over mensen en niet over instituten. Er is geen instituut islam. Je hebt natuurlijk onderdrukkers die islamitisch zijn: geestelijken in een machtspositie, mannen met losse handjes, enzovoort. Maar als je Mohammed tekent, raak je weliswaar die mannen, maar ook de vrouwen die in hun geloof nou net hun laatste restje troost vinden.

op 12 02 2015 at 14:23 schreef Pyt van der Galiën:

De verhouding van links tot religie is altijd complex geweest, ze liep uiteen van Bakoenin’s “As long as we have a master in heaven, we will be slaves on earth” tot het christenanarchisme van Tolstoj.

Een gemeenschappelijke noemer was altijd het verzet tegen religieuze instituties, zowel vanwege het hiërarchische karakter van die instituties als vanwege de vervlechting van die instituties met sociale en economische machtsstructuren. Mijn grootvader heeft zijn hele leven gereformeerden vanuit de grond van zijn hart gehaat, waarbij hij weinig onderscheid maakte tussen de wethouder van de ARP en zijn gereformeerde buurman. “Smoarige finen” (onvertaalbaar), zo werden de gereformeerden door niet-confessionelen betiteld, en echt niet alleen door socialisten. Bij de generatie net voor de mijne leeft dat nog steeds sterk.

Uiteraard leefde dit nog veel sterker in landen als Rusland en Spanje waar de Orthodoxe- respectievelijk de Rooms-Katholieke Kerk zó reactionair waren dat de vooroorlogse ARP daarbij vergeleken een bastion van progressiviteit en verlichting lijkt.

op 12 02 2015 at 14:53 schreef Jeroen S. van den Heuvel:

Wat Pyt zegt en wat Peter zegt.

op 12 02 2015 at 15:22 schreef Niek Holtzappel:

Pff, Peter.. je draait weer door. Ik ben het voor zeker 80% met je eens, maar op die 20% blijven wij van mening verschillen. Ja, ik zie het slachtofferdenken breder. Ik zie dat voorkomen bij PVV’ers, ook lage en kansloze losers, tot moslims.

Ik geloof zelfs dat het vasthouden aan bekrompen en reactionaire ideeën er toe bijdraagt dat iemand aan de onderkant van de samenleving belandt of daar blijft hangen. Niet voor niets behoren veel PVV aanhangers tot de onderklasse. Zijn zij slachtoffer? zelf vinden ze van wel, ik vind van niet.

Oh ja, en spotten met idolen en profeten hoort er bij. Zelf heb ik niet zo’n behoefte om een Mohammed cartoon te publiceren, maar ik ben wel voor de absolute vrijheid van mensen om dat wel te doen. Net zozeer als dat ik wil dat Wilders op de meest grove manier bespot kan worden zonder dat degene die dat doet hordes PVV schorum op zijn dak krijgt.

Ik laat het er verder bij, want ik ga geen ruzie maken vanwege de 20% verschil van mening.

op 12 02 2015 at 15:35 schreef Peter:

Nou Niek, niet om het een of ander, maar volgens mij verschillen we, gezien het bovenstaande, voor 80 procent van mening.

op 12 02 2015 at 18:24 schreef marten:

@ Peter
Tegenwoordig weten veel Nederlanders het verschil tussen protestant en katholiek misschien niet meer, maar vroeger in de verzuilde maatschappij (de tijd waar ik het over heb) wel.

op 12 02 2015 at 19:33 schreef Murat:

Goed geschreven Peter.

Ik ben altijd gek op jouw Elma Drayer episodes.

Ga zo door!

op 12 02 2015 at 22:56 schreef AntiSoof:

De werkelijke machthebbers zijn helemaal geen Christen, Moslim of Hindoe. Dat kunnen ze helemaal niet zijn. Want godsdienst pleit volgens mij voor een verlichte levenshouding. De boom herkent men aan de vruchten. Wanneer de macht dood en verderf zaait, met mensenmassa’s zeult, slaven maakt, landen in rep en roer brengt, enkel om hun macht en rijkdom te vergroten, dan kan men niet echt van positief inzicht spreken, eerder van het tegendeel.

Werkelijke spiritualiteit handelt over liefde. Liefde voor alles en iedereen. Godsdienst heeft het spirituele tot instrument gemaakt. Tot instrument van de macht.

En dat is jammer. Want ieder mens heeft recht op een volkomen spiritueel leven. Recht op één zijn met het al, volkomen tevreden en dankbaar voor het leven.

Laat mensen beginnen zich te ontdoen van labels. Niemand hoeft zich anders te noemen dan mens. Wie er een ander woord voor gebruikt is met iets anders bezig dan het goddelijke.

op 13 02 2015 at 01:16 schreef MNb:

Machiel, een drogreden (nl. Armstrong’s schijntegenstelling) domweg herhalen maakt hem nog niet waar. Niets van wat je schrijft spreekt wat ik schrijf ook maar enigszins tegen.

op 13 02 2015 at 02:59 schreef Murat:

@Pyt,

Ik herken die intense haat jegens gelovigen van mijn eigen Pake.

ps. Ja ik heet echt Murat en heb een pake. Welkom in het nieuwe Nederland :)

op 13 02 2015 at 09:53 schreef Bertje:

Peter

“De islam is hier niet het geloof van de elite maar van de onderklasse, van het laagste van het laagste in de Nederlandse samenleving…”

Hoe kom je daar nou bij?
Wat bedoel je met laagste, de groenteboer, opleiding, zelfbeleving etc.
Of bedoel je doodgewoon dat mensen een schurft hebben aan de Islam maar dan hebben we het toch niet over een onderklasse?

op 13 02 2015 at 10:31 schreef Peter:

Ik bedoel de sociale onderklasse, de ongeschoolde arbeiders en werklozen, maar uiteraard ook de status die moslims in Nederland hebben, die ongeveer gelijk is aan die van pederasten.

op 13 02 2015 at 10:58 schreef Sasha Berkman:

Mooi gezegt Peter, “islamktritiek” is vaak gewoon trappen naar beneden uit populistische motieven.

op 13 02 2015 at 11:54 schreef Rosa:

Een factor lijkt me ook dat het “nieuwe atheisme”met zijn agressieve anti godsdienst geluid en zijn disrespect voor de natuur een neoliberale aangelegenheid is geworden.

Waarbij vooral het onderdrukkende vermogen van religie wordt gehekeld, volledig voorbijgaand aan het bevrijdend vermogen, zoals bijvoorbeeld het christen-anarchisme(wat iemand hieroven terecht vermeldt) of de bevrijdingsteologie.

Religies zijn begonnen als revolutionaire verbeteringen tov de bestaande orde, helaas vertoonde zich het klassieke verschijnsel dat, zo gauw een beweging macht verwerft, de idealen zich omdraaien in hun tegengestelde.

Toch blijft voor wie daarnaar op zoek is dat verheffende aspect aanwezig in religie en en een beetje spiritualiteit is altijd een remedie tegen consumerisme. Vandaar vrees ik de neoliberale afkeer van religie.

op 13 02 2015 at 12:44 schreef Bertje:

Peter

Klopt dat wel. Als ik de cijfers van o.a het cpb en haar Duitse evenknie erbij pak dan zie ik niet zoveel verschil tussen opleidingsniveau / werk e.d. in vergelijking met “autochtone” bevolking.
Jongeren met een moslim achtergrond scoren net zo goed en vinden banen waarvoor ze een opleiding gevolgd hebben.
Om me heen zie ik veel “Turken” die tot de middeklasse horen en ook andere mensen met een moslim achtergrond zie ik carrière maken e.d.
Ik denk toch echt niet dat je van de sociale onderklasse spreken kan.

op 13 02 2015 at 12:55 schreef Peter:

Kijk, Bertje, het is door dit soort feitenvrije gezwets dat ik serieus overweeg de mogelijkheid tot reageren af te sluiten. Het kost tijd, maar nonsens als die jij steeds post, moet weerlegd worden, anders gaan andere domoren er weer mee aan de haal.

Het is ergerlijk om steeds weer te moeten aantonen wat gewoon voor iedereen duidelijk zichtbaar is. Maar een onnozelaar brabbelt iets over ‘cpb’ en mensen zeggen, zie je wel? CPB zegt het en haar Duitse evenknie ook.

Je verzint maar wat. Je geeft niet eens bronnen op.

Nou, ik wel: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71958NED&D1=5,7,11,47-48&D2=a&D3=16,18-26&D4=l&HD=130719-1528&HDR=G3,T&STB=G1,G2

Kijk even naar de werkloosheidspercentages: 6,8 procent onder autochtonen, 18,6 procent onder niet-westerse allochtonen. Turken: 16,8 procent, Marokkanen: 21,1 procent.

BAM. Kunnen we dit gezeur nu staken? Iedereen die FN regelmatig leest, krijgt vrijwel dagelijks bewijs aangeleverd voor de stelling dat allochtonen, moslims in het bijzonder, zwaar gediscrimineerd worden. Ze vormen de onderlaag. Hoeveel topbestuurders met een moslimachtergrond ken je? Hoeveel hoogleraren, journalisten, televisiepresentatoren?

En nóg blijven ze sputteren over ‘slachtofferschap’ en ‘Turken’ die ze om zich heen zien.

op 13 02 2015 at 12:57 schreef cRR Kampen:

Bertje, pak je die cijfers er dan ook even voor ons bij? Ik vind ze niet, o.a. niet op het CPB. O.a. daar vind ik wel een boel materiaal dat erop wijst dat je onzin praat.

De plek is natuurlijk het CBS. De cijfers zijn heel duidelijk: ongeveer drie keer zoveel werkloosheid onder niet-westerse allochtonen als onder Nederlandse kaaskoppies.
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71958NED&D1=5,7,11,47-48&D2=a&D3=16,18-26&D4=l&HD=130719-1528&HDR=G3,T&STB=G1,G2

Mag jij de verschillen in opleidingsniveau er voor ons nog even bij pLakken.

op 13 02 2015 at 13:12 schreef John de Beer:

De Indonesische invalshoek is erg interessant Peter en laat, als we even terug gaan naar 1948, de grenzenloze Nederlandse hypocrisie zien. Nederland behoorde n.l. bij de categorie landen die de toen net uitgeroepen staat Israël in eerste instantie niet wilde erkennen. Reden: men wilde de moslimbevolking van Indonesië hiermee niet schofferen (ofschoon die nieuwe Joodse staat de Indonesiërs destijds volkomen koud liet, er waren wel andere zorgen). Dit was dezelfde bevolking die enkele maanden daarvoor nog met honderdduizenden tegelijk over de kling werd gejaagd.

op 13 02 2015 at 13:15 schreef Peter:

Kijk, van John de Beer leer ik nog eens wat.

Er is een bron ook: http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/10671/nederland-en-de-band-met-israel.html

Ik had geen idee dat de moslims en de Joden in die tijd ook al werden ge(mis)bruikt in dienst van de eigen onfrisse politiek. Op precies dezelfde manier, ook nog!

Israël niet erkennen want de moslims. Dat is gewoon antisemitisme by proxy! Niemand die eraan dacht dat de moslims waarschijnlijk meer gekwetst waren door het feit dat blanke kolonialen de lijken van hun kinderen met massa’s tegelijk in greppels dumpten.

op 13 02 2015 at 13:28 schreef Bertje:

Peter

CBS bedoel ik ipv cpb.
Dank dat je me onnozelaar noemt.
Zou ik zeker doen geen reacties meer toelaten dan is FN binnen een jaar geschiedenis en geen hond die meer komt, en dat zou jammer zijn.

op 13 02 2015 at 13:32 schreef Peter:

Tuurlijk, Bertje, die miljoen unieke bezoekers komen hier om zich aan jouw kennis te laven. Ik verbeeld me niet dat ze geïnteresseerd zijn in de alternatieve kijk die ik op de actualiteit heb.

Maar geef gewoon even toe dat je zat te zwetsen, terwijl Kampen en ik binnen een paar minuten keiharde cijfers presenteerden die je ongelijk aantoonden.

op 13 02 2015 at 13:51 schreef Bertje:

Ik vroeg me iets af, niet meer of minder.
Ik lees o.a. in cijfers van het CBS dat jongeren met een moslim achtergrond in de lift zitten idem in Duitsland.
En dat er in de prestaties amper onderscheid te vinden is tussen de verschillende groepen.
https://www.uni-due.de/isa/studie.pdf

Nergens beweer ik dat ze niet gediscrimineerd worden of dat de werkeloosheid onder deze groep hoger ligt dan bij niet moslims. Toch word me dat ampassant door jou en van Kampen in de schoenen geschoven.
En jou vraag is natuurlijk niet eerlijk want over hoeveel mensen hebben we het, precies dan is het logisch dat ze nog niet zichtbaar zijn in de door jou genoemde groepen. Ik geloof overigens dat dit gewoon eenkwestie van tijd is.
O ik verbeeld me ook niks hoor maar geloof stellig dat een weblog waarin men in discussie kan met elkander een veel groter berijk heeft dan een gesloten log.

op 13 02 2015 at 13:53 schreef Egbert:

re John de Beer “Nederlandse hypocrisie”: aha, dus in 1948 nam Nederland afstand van Israel. Goed zo, dat zou Rutte nog sieren na zijn Gaza-2014 vergoeilijking. Plus het feit dat Israel is opgezet als een Europese kolonie, om joden naar toe te kunnen “laten gaan”/sturen (anti-Semieten als Balfour zijn altijd welkom geweest in het Zionisme). En steeds vergeten, he John, dat Israel is gesticht ten koste van anderen, op kosten van anderen.

op 13 02 2015 at 14:09 schreef Peter:

Egbert, we gaan niet ook dit draadje laten verzanden in een anti-Israël-slugfest. Sorry, maar volgende reacties van deze strekking laat ik niet meer toe.

Bertje, ik zie dat je even snel een rapport gegoogeld hebt dat je – zeker weten – niet zelf hebt gelezen. In het Duits, ontzettend wollig geschreven ook nog, maar er zou uit moeten blijken dat moslims ‘in de lift’ zitten.

Dat is fijn, maar het feit dat ze in de lift zitten, bewijst dat ze nog een paar verdiepingen te gaan hebben om boven te komen.

Wat jij gelooft, zal me verder worst wezen. Het is op niks gebaseerd dan je eigen vooroordelen. Je blijft maar onzin spuien als:

En jou vraag is natuurlijk niet eerlijk want over hoeveel mensen hebben we het, precies dan is het logisch dat ze nog niet zichtbaar zijn in de door jou genoemde groepen.

Allemaal zinnen zonder betekenis. Je plakt wat woorden achter elkaar, clickt op ‘verstuur’ en dan mag ik de zooi weer opruimen.

op 13 02 2015 at 14:56 schreef John de Beer:

Maar beste Egbert, wat heb ik nu toch eigenlijk met Israël te maken? Kennelijk ben je enigszins geobsedeerd door de Joodse staat, dat komt wel meer voor tegenwoordig, maar ik ben een gewone Hollander wiens wieg in Mokum stond. Mogelijk voor jou niet van vreemde smetten vrij, maar houd mij er a.j.b. even buiten.

op 13 02 2015 at 15:22 schreef excellentie zwembad:

Hier ook wat leuke cartoons.
Hier tegen ageren was zeker ook linkse beginselen verkwanselen .

http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/thumb.htm

op 13 02 2015 at 17:49 schreef MNb:

Dankzij excellentie kunnen we stereotypen vergelijken. Let vooral op de neus:

https://ejbron.files.wordpress.com/2012/08/levende-materie.gif?w=640

Wie op “moslim cartoon Vlaams Belang” googelt vindt er nog wel meer.

op 13 02 2015 at 18:00 schreef Sasha Berkman:

Ja Bertje, kijk maar in amsterdam west, het is gvd gewoon bourgois :)

Jij bent zo ongeloofelijk dom dat je hardleersheid en eigenwijsheid van daaruit te verklaren is.

op 13 02 2015 at 19:51 schreef Egbert:

Welnee Peter, wees niet bang daarvoor. Ik las alleen maar wat John de Beer schreef, maar dat moet dus over iets anders gegaan zijn. Ik ga nog eens kijken of er een touwt aan vast kan knopen is.

op 14 02 2015 at 13:24 schreef Egbert:

Er is nog wat vreemds met Drayer. Haar gekoketteer met “Ik ben links”. Los van de wijsheid dat die term al tien tot vijftien jaar out is vanwege onbruikbaar: ik heb haar nooit een brood zien delen aan de linkse tafel. Er is er maar één ter wereld die haar links noemt.

Niet toevallig natuurlijk dropt ze dat ze half jaren tachtig bij VN ging werken. En ze associeert zich dan met een microverhaal van toen met twee redacteuren (eentje heet ook “Elma”, dus dat verdubbelt haar associatiewaarde). Dertig jaar geleden gebeurd, en nog steeds geen leesbaar punt van kunnen maken.

Nog sterker: ze spreekt zichzelf tegen. (Altijd die bergen research te doen als ze iets schrijft. Altijd moet je het maar uitzoeken. Altijd). Met haar VN-anekdote uit 1984 probeert ze aan te tonen dat links toen verkeerd zat. Waarom dan geconcludeerd dat het nu zo moeilijk is?

op 14 02 2015 at 20:58 schreef excellentie zwembad:

sorry hoor maar links en racisme zijn gewoon onverenigbaar .

links streed in dit land altijd tegen racisme dat is dus ook precies de reden dat links geen beginsel verkwanseld ; links weigert etnische groepen als kwaadaardig te zien . Ook al zijn het Amsterdammers!

op 15 02 2015 at 02:40 schreef excellentie zwembad:

http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/images/giftpilz/scan9.jpg

die link postte ik omdat qua stijl en humorloosheid het verdomd veel overeenkomsten heeft met de heilige grogerius nekschot ; het neerzetten van stereotypen en dan vervolgens iets racistisch er bij zetten .
Het vrije woord of de vrije cartoon; het is me wat . Maar je had de nazi’s een zo’n gezellige zender in rwanda .Was dat vrijheid? Laat ik stellen ik zeg tegen piet dat ie jan moet vermoorden is dat vrijheid van meningsuiting, waarbij ik het aan piet laat of ie al dan niet jan vermoord ik geef hem die vrijheid dat zelf te beslissen . Uiteraard heb ik m wel verteld dat Jan een vreselijk slecht mens is .
Ik zie niet zoveel verschil tussen het vrije woord en propaganda . Ik ben overigens voor de wet strafbaar als ik Piet ophits om Jan te vermoorden .

op 15 02 2015 at 17:11 schreef WARZAZAT:

“De aanval op Charlie Hebdo was niet geïnspireerd door fanatieke devotie aan de Profeet. Het was niet puur religieus, het was door en door politiek.”

Religieus is door en door politiek of mis ik iets….Sterker nog het is het toppunt van politiek en dominantie: Mensen onderwerpen zonder met ze in gesprek te gaan of argumenten aan te hoeven dragen.

Ok…het is politiek…Wat voor politiek dan?

En het klopt dat Het Westen, dus ook de westerse sociaal-democraten de Islamisten zagen en nog steeds zien als bondgenoten tegen “extreem links” en de nationalisten: Liever Soharto dan Sokarno…liever Khomeini dan Tuda, liever Hikmatyaar en Binladen dan Najib Allah, liever Zia Alhaq dan Bouhto… Liever De Saouds dan de Saddams.

Dus nu niet zeuren als je door je eigen valse hond wordt gebeten.

op 16 02 2015 at 10:59 schreef Egbert:

re WARZAZAT Religieus is door en door politiek of mis ik iets.

Volgens mij mis je iets inderdaad. Religie zit in je hoofd en is een gedachte. Net zoals mijn gedachte nu dat ik een boterham met pindakaas wil. Zo’n gedachte kun je ook uitspreken. Van die gedachten blijf je af, van die uitspraken blijf je af. Je schiet geen mensen dood om gedachten of uitspraken. En je zet mensen daarvoor niet in het gevang. (Dit mes snijdt dus aan twee kanten. Dat dit vandaag de dag nog moet uitgelegd worden aan de VVD).

Hier volgt verder uit, WARZAZAT, dat je terreur niet moet of kunt aanpakken met een relipolitie. Want waarom zou een niet-religieus per definitie OK zijn? Simpele oplossing: dat woordje “religie” uit de politiementaliteit schrappen. Tenzij, natuurlijk, je een politiestaat-met-gedachtepolitie wilt. (Ook dit moet nog steeds uitgelegd worden aan de VVD).

op 16 02 2015 at 14:21 schreef WARZAZAT:

re Egbert:

Hoe zo religie zit in je hoofd?!…Hersens zitten in je hoofd!!….Ik heb het over dogma’s voor de massa en zo een dogma heeft niets te maken met spiritualiteit of waarheidsvinding maar met stamvorming en massamobilisatie….hoeft niet altijd slecht te zijn, een samenleving moet eenmaal georganiseert worden, maar je krijgt wel vijandsbeelden en hetzes en oorlogen als gevolg en daar is religie heel erg goed voor geschikt.Religie/kerk is een politieke uitvinding.

En zowel rechts/VVD en links/PVDA hebben zich daar in verzopen vooral toen ze liever Aboutaleb en Marcouch hadden dan Hershi Ali…als haar deportatie geen terrorisme was dan weet ik het niet meer.Dat was pas een jihadistische actie door de nederlandse relipolitie.

op 16 02 2015 at 23:21 schreef Benedictus:

“Katholieken: een relatief achtergestelde minderheid”

Klopt, en die religie is toch ook vele jaren op de hak genomen. Er werd dus niet alleen geselecteerd op de achterstelling van een bevolkingsgroep. Ik denk dat angst voor geweld ook een grote rol heeft gespeeld.Ik zie Rudi Carell nog voor me, toen hij een BH optilde en Iran, samen met de islam, daar mee in verband bracht. Zelfs onze toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van de Broek greep in om te verhinderen dat de grap op tv zou komen. De profeet werd daar niet eens bij betrokken.

op 26 02 2015 at 18:54 schreef Ralph van der Geest:

Ah, de Elma Drayer die in kringen verkeert waar men de nazi’s van weleer hele fatsoenlijke lui vindt? Die Elma Drayer? Dat dat wijf moeiteloos is overgestapt van de krant welke sharia-wijken bij elkaar liegt en waar tientallen mensen het leven voor hebben gelaten naar dat andere bruine schotschrift welke wij Volkschbruine Haat- & Lasterbode plachten te noemen, laat wel zien dat de media in dit land volstrekt uitwisselbaar zijn: one shade of brown zullen we maar zeggen.

http://www.krapuul.nl/overig/blog/172603/kringen-drayer-c-s-nazis-tenminste-fatsoenlijk/

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS